KOSTRA nøkkeltall

Time - 1121 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Time Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 117 104 114 105 90 107 108 127 120 95 107 108 127 120 95 112 113 126 144 113 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 114 114 128 91
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,67 0,60 0,63 0,58 0,49 0,68 0,68 0,74 0,69 0,53 0,68 0,68 0,74 0,69 0,53 0,69 0,66 0,71 0,75 0,66 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,66 0,63 0,71 0,66 0,49
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 95,2 96,7 96,8 97,4 98,9 95,3 95,3 95,0 96,0 97,2 95,3 95,3 95,0 96,0 97,2 98,3 99,0 98,0 96,5 96,4 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 93,3 93,2 92,5 92,5 92,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 160 134 137 135 121 152 141 151 132 150 152 141 151 132 150 142 147 147 169 162 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 160 160 136 144 135
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 87 93 90 95 94 83 81 81 86 89 83 81 81 86 89 90 89 87 87 83 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 86 87 86 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 12 12 12 7 7 12 12 12 7 7 5 5 7 9 15 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 4 3 5 7 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 2 2 1 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 6 4 4 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 6 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 7 3 6 3 6 2 4 5 5 3 2 4 5 5 3 3 4 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 94 96 96 98 100 94 94 95 97 98 94 94 95 97 98 96 97 96 97 95 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 90 91 92 92 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 12 8 8 4 0 7 6 5 5 3 7 6 5 5 3 6 4 5 5 5 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 18 15 15 13 12

Kontakt