KOSTRA nøkkeltall

Time - 1121 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Time Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 19 916 21 208 22 695 23 286 23 610 20 270 21 228 22 741 23 545 27 331 20 270 21 228 22 741 23 545 27 331 21 604 22 976 24 892 29 357 36 106 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 21 065 22 096 23 593 24 891 25 431
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 244,3 245,5 260,6 263,1 265,6 242,5 252,0 260,9 257,6 291,4 242,5 252,0 260,9 257,6 291,4 256,5 264,2 274,1 317,1 388,2 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 251,1 256,7 265,6 268,4 275,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 27,0 27,8 28,0 28,4 28,6 29,1 29,2 29,7 30,0 31,2 29,1 29,2 29,7 30,0 31,2 28,4 28,0 28,6 32,9 32,9 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 28,4 28,4 28,8 29,7 28,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 76,9 79,5 79,9 78,2 81,6 77,0 77,2 76,6 77,0 79,3 77,0 77,2 76,6 77,0 79,3 78,1 78,6 77,7 77,7 77,4 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 79,0 79,5 79,5 80,1 80,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,62 0,62 0,64 0,65 0,65 0,51 0,52 0,53 0,56 0,55 0,51 0,52 0,53 0,56 0,55 0,50 0,50 0,51 0,54 0,60 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,62 0,61 0,63 0,63 0,67
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 24,6 25,1 25,7 26,0 24,3 31,7 31,3 30,1 27,8 28,8 31,7 31,3 30,1 27,8 28,8 33,2 33,0 31,8 32,7 32,0 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 28,2 28,2 27,5 26,5 24,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 55,6 56,8 55,4 54,4 56,1 49,6 49,9 34,6 52,2 50,0 49,6 49,9 34,6 52,2 50,0 51,6 52,0 36,4 49,9 47,7 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 50,2 51,2 51,4 51,9 52,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 11,8 10,2 9,5 10,1 9,8 12,7 11,1 10,7 10,6 9,9 12,7 11,1 10,7 10,6 9,9 13,9 9,4 9,3 9,9 12,2 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,1 12,7 12,7 12,7 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 95,8 95,8 95,8 95,8 100,0 86,2 84,8 85,6 88,8 91,2 86,2 84,8 85,6 88,8 91,2 84,5 90,9 92,2 91,3 91,8 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,9 91,8 96,1 96,0 96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 329 4 596 4 998 4 682 5 271 3 520 3 636 3 890 3 986 4 134 3 520 3 636 3 890 3 986 4 134 3 653 3 892 4 200 4 187 4 341 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 605 3 709 3 911 3 993 4 069
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,4 1,6 1,3 2,1 2,1 2,4 1,6 1,3 1,0 1,3 0,4 0,1 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 13,4 12,8 11,3 10,4 8,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,61 0,65 0,63 0,76 0,77 0,50 0,55 0,58 0,58 0,54 0,50 0,55 0,58 0,58 0,54 0,38 0,62 0,58 0,54 0,67 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,62 0,60 0,62 0,56 0,67
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,92 0,71 0,56 0,54 0,68 0,00 0,00 0,71 0,68 0,71 0,00 0,00 0,71 0,68 0,71 0,00 0,00 0,75 0,68 0,50 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,49 0,58 0,60 0,65 0,60
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,5 4,4 4,4 4,5 4,9 4,6 4,5 4,6 4,9 5,2 4,6 4,5 4,6 4,9 5,2 4,6 4,6 4,9 4,9 5,7 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,2 4,2 4,4 4,7 5,1
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,3 10,9 9,8 9,9 10,9 9,3 9,8 9,8 10,1 11,3 9,3 9,8 9,8 10,1 11,3 10,2 10,3 10,6 11,3 14,3 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 9,8 10,1 10,4 10,3 10,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,2 6,7 6,7 6,9 6,5 8,5 8,6 8,6 8,4 9,1 8,5 8,6 8,6 8,4 9,1 8,2 8,7 8,7 10,4 10,7 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 7,4 7,6 7,8 8,1 8,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 43,3 43,7 46,4 46,0 44,6 36,9 41,2 45,1 46,1 47,6 36,9 41,2 45,1 46,1 47,6 40,2 44,2 49,1 48,3 57,5 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 29,5 31,3 38,0 39,3 41,3
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 97,0 93,4 96,8 103,8 95,2 92,9 93,7 85,1 90,0 78,3 92,9 93,7 85,1 90,0 78,3 94,3 90,3 89,4 93,8 83,1 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 87,3 88,6 90,0 93,8 69,7

Kontakt