KOSTRA nøkkeltall

Time - 1121 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Time Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 43,5 28,9 23,9 28,3 23,0 45,6 50,2 46,0 41,8 39,1 45,6 50,2 46,0 41,8 39,1 47,2 43,4 46,1 44,4 59,2 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 32,9 33,4 33,4 31,8 32,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 136,7 160,2 167,0 123,1 135,7 122,3 130,6 132,8 136,8 138,2 122,3 130,6 132,8 136,8 138,2 127,0 135,0 136,6 132,5 164,8 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 123,4 126,6 128,2 124,2 129,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,8 4,7 4,4 4,4 4,0 3,5 3,4 3,4 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,7 3,6 3,7 3,9 3,5 3,6 4,2 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 5,4 5,3 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,2 6,9 6,6 6,4 6,5 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,7 7,8 7,9 8,2 9,1 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 8,1 7,9 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 67,0 77,9 72,5 68,7 74,1 70,4 70,7 72,2 74,6 71,1 70,4 70,7 72,2 74,6 71,1 71,4 73,6 73,3 72,4 66,8 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 71,8 74,8 74,9 75,4 72,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 66,0 77,3 73,7 66,5 73,8 66,2 66,9 67,7 66,8 66,5 66,2 66,9 67,7 66,8 66,5 71,1 69,9 70,4 65,6 62,5 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 71,5 72,7 73,5 71,6 72,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 18,5 17,7 17,9 15,9 16,6 17,1 17,4 17,2 16,6 16,0 17,1 17,4 17,2 16,6 16,0 17,2 17,1 17,2 15,8 14,2 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 17,1 17,1 16,9 16,2 16,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,3 41,6 41,7 39,8 42,5 41,1 40,9 41,6 41,7 42,2 41,1 40,9 41,6 41,7 42,2 41,0 41,5 41,8 41,4 41,7 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,2 41,5 41,7 41,7 42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,7 26,0 26,0 27,3 25,8 26,3 25,7 25,7 25,9 24,6 26,3 25,7 25,7 25,9 24,6 25,9 25,6 25,3 23,5 22,0 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 24,3 23,9 24,2 24,4 23,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 97 856,5 98 508,1 102 304,2 108 300,8 104 591,6 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 116 450,7 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 116 450,7 101 301,4 104 229,0 108 006,5 120 807,0 133 597,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 98 567,4 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 786,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt