KOSTRA nøkkeltall

Time - 1121 (Rogaland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Time Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 75,8 77,8 81,6 80,0 82,9 81,9 82,8 83,2 83,8 84,0 81,9 82,8 83,2 83,8 84,0 81,4 82,1 83,7 84,9 87,7 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 79,7 79,4 79,7 81,4 82,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 88,4 89,5 89,7 89,3 89,9 91,1 91,6 91,9 91,8 92,3 91,1 91,6 91,9 91,8 92,3 90,9 91,3 92,0 92,9 94,3 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 90,0 89,8 90,0 90,6 91,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,2 96,6 94,9 95,0 94,2 96,8 97,1 97,4 96,5 97,3 96,8 97,1 97,4 96,5 97,3 96,8 97,1 97,1 97,8 98,3 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 96,7 96,5 96,6 96,4 96,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 53,9 52,0 52,5 52,6 52,9 53,7 52,7 52,3 52,8 54,4 53,7 52,7 52,3 52,8 54,4 46,8 46,9 47,0 47,0 55,7 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 51,4 50,9 50,6 50,3 50,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 6,2 6,2 6,0 5,9 5,9 6,1 6,1 5,9 5,8 5,8 6,1 6,1 5,9 5,8 5,8 6,1 6,1 5,9 5,8 5,6 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 6,1 6,1 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 33,8 34,6 40,0 41,3 42,1 36,3 36,7 37,2 38,9 43,0 36,3 36,7 37,2 38,9 43,0 39,6 40,4 42,7 44,0 43,9 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 35,0 35,2 36,8 38,0 39,7
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 3,3 3,0 3,5 2,8 2,2 2,9 3,1 3,0 3,3 3,5 2,9 3,1 3,0 3,3 3,5 3,1 3,7 3,9 4,6 3,8 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,9 4,3 4,5 4,3 4,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 64,7 68,5 69,5 75,7 74,3 62,0 65,4 69,5 74,3 74,2 62,0 65,4 69,5 74,3 74,2 63,6 66,4 72,2 79,3 78,1 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 68,9 72,5 76,8 81,3 78,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 74,5 75,7 76,8 71,2 66,1 76,0 79,6 82,4 82,6 82,7 76,0 79,6 82,4 82,6 82,7 76,0 78,5 81,9 80,3 87,0 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 77,4 76,8 78,0 79,6 79,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 19,1 18,5 18,1 18,2 17,2 16,2 16,0 15,8 16,2 14,8 16,2 16,0 15,8 16,2 14,8 16,2 16,1 16,0 13,9 12,4 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 17,4 17,0 16,9 17,1 16,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 130 133 137 449 145 074 153 400 157 406 130 500 136 827 145 547 155 399 162 287 130 500 136 827 145 547 155 399 162 287 133 537 141 304 151 878 165 033 177 607 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 138 225 143 704 152 779 161 356 165 304
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 53,7 56,7 57,2 62,4 60,7 51,4 53,1 56,7 60,6 59,8 51,4 53,1 56,7 60,6 59,8 51,9 53,8 58,4 63,2 63,1 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 52,5 54,6 57,8 61,1 58,6
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.