4471_1528
4471_1528
kostra
2019-10-18T13:56:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Sykkylven, faktaark Regnskap Sykkylven

KOSTRA nøkkeltall

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sykkylven Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,3 5,9 1,8 0,3 3,7 4,2 2,7 1,4 2,9 3,3 2,7 1,0 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 2,2 3,5 3,3 1,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,7 3,8 2,0 2,4 2,2 2,4 1,8 1,3 1,6 2,1 1,7 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 1,8 1,7 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -9,0 -2,5 4,4 0,7 24,2 24,5 24,1 23,5 21,4 24,3 25,9 26,3 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 19,9 23,5 21,8 21,0
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 61,5 65,4 64,0 67,3 35,0 42,5 44,3 49,9 21,4 26,4 29,1 31,8 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 58,8 59,7 60,5 63,0
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 94,1 87,7 101,0 96,7 103,6 105,6 109,9 114,7 84,3 87,8 93,1 98,1 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 118,9 119,3 118,8 120,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 49 451 51 909 53 276 54 691 47 026 49 315 50 737 52 283 49 448 51 953 53 530 55 089 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 50 314 52 632 54 258 55 830
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,2 1,0 3,9 3,6 9,4 11,0 12,7 12,9 6,0 7,3 8,7 9,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 5,4 6,1 6,7 8,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,7 1,9 14,0 6,7 17,2 19,1 18,1 18,1 12,6 13,3 13,7 16,1 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 13,6 14,2 14,8 14,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 23,0 26,4 13,5 2,2 14,0 25,1 24,9 22,3 24,3 18,9 13,5 20,9 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 18,4 18,6 22,5 24,9

Kontakt