KOSTRA nøkkeltall

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sykkylven Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 7 4 2 2 164 161 130 144 156 164 161 130 144 156 96 85 89 86 82 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 166 123 125 95 80 166 123 125 95 80
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 17 25 100 40 22 16 18 31 26 22 16 18 31 26 29 23 24 35 32 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 38 41 44 54 45 38 41 44 54 45
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 101 78 98 89 99 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 4 990 4 253 4 540 3 817 3 288 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 938 5 110 5 138 4 498 4 312 5 938 5 110 5 138 4 498 4 312
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 47 39 27 46 .. 3 743 4 482 2 391 3 521 .. 3 743 4 482 2 391 3 521 .. 2 544 3 321 1 584 2 294 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 280 2 604 1 988 2 100 .. 3 280 2 604 1 988 2 100
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 30 18 14 21 .. 22 21 18 21 .. 22 21 18 21 .. 15 14 38 21 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 17 15 35 22 .. 17 15 35 22
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 53 43 33 50 .. 41 44 37 39 .. 41 44 37 39 .. 36 34 45 40 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 39 32 45 52 .. 39 32 45 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 23 39 .. 20 10 19 16 17 16 18 19 16 17 16 18 18 28 20 22 21 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 21 26 22 25 26 21 26 22 25 26
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 3 .. 53 38 69 66 .. 53 38 69 66 .. 7 62 41 15 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 60 51 58 21 .. 60 51 58 21
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 3 6 .. 1 0 29 48 23 40 47 29 48 23 40 47 68 80 83 109 14 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 177 82 128 195 155 177 82 128 195 155
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. 90 100 .. 95 98 95 94 .. 95 98 95 94 .. 73 97 96 97 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 96 97 97 97 .. 96 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 47 48 49 47 .. 47 48 49 47 .. 49 49 48 50 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 49 46 49 .. 48 49 46 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 98 99 94 92 95 98 99 94 92 95 83 93 74 76 71 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 85 82 73 73 86 85 82 73 73 86
Netto endring i antall boliger (antall) antall 5 14 .. .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 1 205 1 034 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. ..

Kontakt