4411_1528
4411_1528
kostra
2019-10-13T23:08:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Sykkylven, faktaark Kommunal vannforsyning Sykkylven

KOSTRA nøkkeltall

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sykkylven Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 119 3 119 3 057 3 048 2 757 2 783 2 975 3 429 3 121 2 992 3 183 3 521 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 3 211 3 198 3 174 3 572
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,69 0,67 0,70 0,66 0,70 0,64 0,78 0,70 0,73
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 99,0 99,4 99,6 99,5
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 33,5 32,5 33,9 34,5

Kontakt