KOSTRA nøkkeltall

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sykkylven Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 276 2 049 2 296 2 309 2 309 2 333 2 350 2 507 2 622 2 628 2 333 2 350 2 507 2 622 2 628 2 404 2 390 2 607 2 653 2 653 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 2 763 2 729 2 652 2 814 2 894 2 763 2 729 2 652 2 814 2 894
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 27,4 27,8 27,5 35,2 38,7 40,0 40,8 40,7 41,3 43,5 40,0 40,8 40,7 41,3 43,5 42,4 42,8 41,4 43,9 46,1 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 33,0 32,3 33,0 36,9 40,3 33,0 32,3 33,0 36,9 40,3
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 99 98 98 99 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99 0 0 0 0 101 98 100 99 99 96 98 100 99 99 96 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 451,8 447,4 438,1 441,6 456,1 451,8 447,4 438,1 441,6 456,1 458,1 460,0 459,7 451,9 412,9 453,8 448,5 440,9 436,4 444,5 438,8 433,0 426,0 420,6 427,0 379,4 402,7 387,9 386,2 387,3 379,4 402,7 387,9 386,2 387,3

Kontakt