4400_1528
4400_1528
kostra
2019-10-18T23:59:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Sykkylven, faktaark Grunnskole Sykkylven

KOSTRA nøkkeltall

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sykkylven Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 47,3 27,8 40,1 31,6 41,6 45,6 50,2 46,0 42,8 49,3 51,8 42,7 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 39,9 38,9 42,9 40,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 125,8 156,6 188,1 196,7 122,2 122,3 130,6 132,8 138,3 137,7 132,7 134,1 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 135,6 135,6 135,6 138,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,3 1,3 1,8 2,5 3,6 3,5 3,4 3,4 5,5 5,7 5,4 4,9 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,6 4,8 4,7 5,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 10,7 9,5 9,6 9,7 7,2 7,1 7,1 7,1 8,3 8,3 8,5 8,3 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 8,6 8,6 8,9 8,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 58,9 62,7 58,6 72,0 68,8 70,4 70,7 72,2 64,3 67,8 69,2 73,5 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 66,7 69,4 72,2 71,0
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 64,2 73,8 64,0 66,7 67,4 66,2 66,9 67,7 67,9 65,3 67,1 68,0 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 69,4 69,4 69,7 68,9
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,5 15,8 15,2 17,5 17,1 17,1 17,4 17,2 15,8 15,5 15,2 15,0 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 16,2 16,0 15,6 15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 38,3 39,9 42,2 39,7 40,4 40,9 41,0 41,7 40,1 40,5 40,9 41,0 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,7 41,0 41,3 41,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,1 25,8 25,5 25,7 26,6 26,3 25,7 25,7 25,1 24,6 23,8 23,8 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 24,4 23,7 23,4 22,9
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 99 162,1 102 160,1 110 868,6 114 384,2 96 516,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 107 042,2 110 820,0 114 957,3 119 932,1 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 105 454,4 107 471,0 112 183,8 116 706,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt