4396_1528
4396_1528
kostra
2019-10-15T11:40:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Sykkylven, faktaark Bolig Sykkylven

KOSTRA nøkkeltall

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sykkylven Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 208 208 232 213 6 026 6 300 6 192 6 267 4 157 4 220 4 190 4 184 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 5 791 5 895 6 130 6 126
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 27 27 30 28 15 16 16 16 21 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 23
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 78 78 69 95 57 57 57 56 62 64 66 68 52 52 52 53 48 48 48 48 55 53 54 60
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 11 75 103 111 1 290 1 607 1 534 1 421 1 627 1 625 1 816 1 988 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 1 366 1 754 1 525 2 036
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 7 683 8 240 8 517 8 286 6 538 6 001 6 443 6 271 9 197 10 447 10 013 10 503 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 8 621 9 319 11 400 10 429
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 50 4 33 35 31 30 30 31 21 17 16 21 30 30 29 29 33 34 33 32 31 34 28 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 4 0 3 187 135 127 113 53 39 37 25 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 55 59 42 48
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : 0,7 1,1 0,9 1,0 1,0 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 11,5 12,5 12,0 9,0 15,0 14,7 12,1 10,4 18,4 17,6 14,5 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 15,1 15,2 12,8 11,4

Kontakt