KOSTRA nøkkeltall

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sykkylven Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 3 534 3 792 3 930 4 373 4 841 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 7 109 7 756 8 104 8 487 8 541 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 5 891 6 010 7 086 6 833 7 080 5 891 6 010 7 086 6 833 7 080 5 891 6 010 7 086 6 833 7 080
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,0 3,7 3,3 4,5 4,6 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,7 3,9 4,0 3,8 3,8 3,7 3,9 4,0 3,8 3,8 3,7 3,9 4,0 3,8 3,8
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 4,1 3,6 5,1 5,5 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 3,9 4,2 4,4 4,1 4,0 3,9 4,2 4,4 4,1 4,0 3,9 4,2 4,4 4,1 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,0 5,1 4,9 5,6 4,8 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 26 160 25 454 29 168 29 401 34 382 36 692 39 524 41 690 47 001 48 625 36 692 39 524 41 690 47 001 48 625 37 435 37 843 42 960 44 344 50 410 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 41 131 41 722 44 005 50 549 54 184 41 131 41 722 44 005 50 549 54 184 41 131 41 722 44 005 50 549 54 184
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 20 647 27 588 29 320 32 935 28 130 31 025 29 624 31 830 32 704 31 659 31 025 29 624 31 830 32 704 31 659 31 650 31 730 33 750 32 753 33 930 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 28 234 27 984 32 641 32 055 31 727 28 234 27 984 32 641 32 055 31 727 28 234 27 984 32 641 32 055 31 727
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 342 100 293 545 278 909 229 286 369 818 389 699 390 348 398 760 423 993 419 619 389 699 390 348 398 760 423 993 419 619 381 307 390 457 385 435 407 694 395 071 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 384 566 377 515 414 928 389 067 389 071 384 566 377 515 414 928 389 067 389 071 384 566 377 515 414 928 389 067 389 071
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 30,0 29,2 27,5 31,2 22,4 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 21,5 22,0 21,5 19,5 21,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 21,0 20,6 20,8 19,1 20,3 21,0 20,6 20,8 19,1 20,3 21,0 20,6 20,8 19,1 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 75 74 91 74 73 84 88 90 89 90 84 88 90 89 90 76 78 81 84 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 70 74 77 80 80 70 74 77 80 80 70 74 77 80 80

Kontakt