KOSTRA nøkkeltall

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sykkylven Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 3 792 3 930 4 373 4 841 5 892 7 068 7 180 7 567 9 448 7 871 6 286 6 871 7 514 7 042 7 938 6 286 6 871 7 514 7 042 7 938 7 756 8 104 8 487 8 539 8 230 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 6 010 7 086 6 833 7 097 6 658
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,7 3,3 4,5 4,6 3,2 4,9 4,8 4,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,4 5,0 5,0 4,9 4,8 4,4 5,0 5,2 5,0 4,6 4,7 5,6 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 3,9 4,0 3,8 3,8 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,1 3,6 5,1 5,5 2,3 5,3 5,2 5,1 5,4 4,8 5,1 5,2 5,1 4,7 4,5 5,1 5,2 5,1 4,7 4,5 5,4 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 4,2 4,4 4,1 4,0 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,1 4,9 5,6 4,8 3,1 4,3 4,4 4,5 4,9 4,2 4,0 4,0 3,9 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9 3,7 4,0 4,5 4,7 4,7 4,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,1 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 25 454 29 168 29 401 34 382 63 176 51 865 54 010 58 396 56 243 61 408 39 524 41 690 47 001 48 649 49 995 39 524 41 690 47 001 48 649 49 995 37 843 42 960 44 344 50 422 55 546 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 41 722 44 005 50 549 54 018 57 447
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 27 588 29 320 32 935 28 130 37 685 24 690 27 441 35 346 35 227 37 858 29 624 31 830 32 704 31 648 40 383 29 624 31 830 32 704 31 648 40 383 31 730 33 750 32 753 33 830 53 494 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 27 984 32 641 32 055 32 082 31 916
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 293 545 278 909 229 286 369 818 657 091 349 630 325 817 359 051 404 201 437 016 390 348 398 760 423 993 421 015 414 014 390 348 398 760 423 993 421 015 414 014 390 457 385 435 407 694 398 336 469 876 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 377 515 414 928 389 067 397 644 387 531
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 29,2 27,5 31,2 22,4 12,3 22,8 23,2 21,4 20,8 17,8 21,7 21,5 21,0 20,3 18,8 21,7 21,5 21,0 20,3 18,8 22,0 21,5 19,5 21,5 18,0 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 20,6 20,8 19,1 19,5 20,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 74 91 74 73 88 78 79 81 88 88 88 90 89 90 93 88 90 89 90 93 78 81 84 86 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 74 77 80 80 87

Kontakt