4407_1216
4407_1216
kostra
2019-10-19T19:53:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Sveio, faktaark Plan, byggesak og miljø Sveio

KOSTRA nøkkeltall

Sveio - 1216 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sveio Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 3 3 2 143 137 143 123 223 238 197 218 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 142 138 155 130
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 33 13 10 19 29 25 19 18 25 24 19 19 26 24 19 19 26 19 20 17 40
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 298 223 161 149 7 383 6 199 6 189 5 706 12 587 11 029 10 614 10 284 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 9 367 8 120 6 959 6 596
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 116 79 77 .. 3 862 3 490 2 406 .. 5 633 5 748 4 466 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 618 3 137 3 871
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 15 10 14 .. 15 15 16 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 23
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 25 13 23 .. 31 28 34 .. 35 29 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 38 37 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 21 30 37 34 17 19 17 18 20 20 19 19 18 18 18 18 18 17 18 18 23 16 19 21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 2 2 .. .. 42 70 33 .. 80 80 95 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 461 342 603
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 25 26 6 17 138 84 91 129 202 196 287 252 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 185 195 221 197
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 87 96 98 .. 96 98 97 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 83 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 44 .. .. .. 50 50 49 .. 49 50 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. 162 100 74 86 84 71 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 88 90 87 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 45 59 .. .. 690 1 130 0 .. 2 066 2 210 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 338 1 942 0 ..

Kontakt