4393_1216
4393_1216
kostra
2019-10-15T21:39:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Sveio, faktaark Barnehager Sveio

KOSTRA nøkkeltall

Sveio - 1216 (Hordaland)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sveio Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 80,0 77,3 78,6 77,5 78,9 79,5 80,1 81,1 80,9 81,9 82,5 83,8 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 81,9 83,1 83,7 85,2
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 95,1 92,2 94,0 92,8 90,2 90,6 90,5 90,6 91,1 91,5 91,9 92,5 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 91,1 91,4 91,9 92,7
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 103,2 100,4 103,7 100,8 97,1 97,4 96,9 96,4 97,4 97,5 97,8 97,9 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,9 97,6 97,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 27,2 26,8 27,7 30,6 74,2 73,9 74,5 74,9 51,8 51,0 50,7 51,3 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 36,3 36,3 35,9 36,1
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,4 6,5 6,1 6,1 5,8 5,9 5,7 5,5 6,2 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,3 6,3 6,3 6,1
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 43,1 43,3 43,2 .. 37,0 38,6 40,0 .. 39,9 40,9 43,9 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 41,4 42,2 44,7
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 9,0 3,7 5,8 8,5 3,8 3,9 3,4 3,6 4,0 4,1 3,5 3,5 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,0 3,5 3,3 3,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 75 76 75 82 59 63 65 71 59 61 64 68 59 62 64 69 60 63 65 70 62 64 66 71
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 69,8 56,7 63,6 80,0 82,5 81,3 81,7 80,4 78,6 78,8 81,1 84,9 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 74,4 73,6 76,4 79,0
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 18,3 18,7 17,8 16,8 11,4 11,6 11,5 11,5 12,7 12,8 12,7 12,9 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 16,2 16,0 15,8 15,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 132 621 141 055 147 416 157 413 127 851 137 758 146 807 157 856 128 650 136 769 143 788 153 935 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 134 673 139 672 144 263 154 399
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 53 55 57 62 50 53 55 60 48 51 52 55 48 50 51 55 48 50 52 55 48 49 50 54
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.