KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,0 2,1 -0,4 -3,8 -0,2 2,9 2,6 5,6 0,6 1,8 2,8 2,6 1,5 0,0 1,3 3,6 3,2 2,5 1,6 3,5 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,5 3,3 1,2 -0,8 1,0
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,8 4,4 3,2 0,2 0,1 2,1 2,0 2,0 1,0 0,0 1,7 1,5 1,1 0,8 -0,2 1,7 1,4 1,3 0,5 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 1,8 1,7 1,0 0,3 -0,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,3 20,1 23,5 17,0 21,8 20,9 20,8 24,9 25,3 20,3 15,6 16,7 17,0 17,2 20,3 18,6 20,3 21,3 23,6 24,3 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 23,5 21,8 21,0 17,0 18,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,7 20,0 21,7 26,4 29,2 29,9 29,2 32,9 37,9 41,1 49,5 50,2 51,8 54,1 49,9 50,7 48,5 52,6 70,0 46,5 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 60,0 60,9 63,0 71,1 72,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 65,3 66,7 74,9 76,0 83,7 80,1 82,0 87,1 94,1 97,0 102,1 103,1 106,1 108,8 114,7 103,5 105,0 111,5 132,0 114,2 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 119,3 118,8 120,5 127,4 130,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 56 027 55 689 59 099 61 911 64 198 72 361 74 628 76 503 75 862 69 119 53 962 55 170 56 830 59 704 56 908 56 262 58 083 59 590 64 398 57 408 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 52 632 54 258 55 830 58 116 59 940
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,6 19,7 21,1 17,5 17,2 10,2 9,9 13,3 13,0 10,3 7,2 8,1 8,7 9,3 8,9 8,9 9,4 10,4 10,3 14,6 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 7,7 8,0 8,8 8,9 7,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,2 6,1 5,7 6,7 4,2 14,3 14,8 16,4 19,6 9,9 15,3 13,4 13,3 15,0 13,1 13,9 13,5 16,5 22,0 15,5 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,2 14,8 14,2 16,0 14,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 73,6 28,6 28,4 52,7 34,2 35,8 31,3 28,4 33,9 33,7 26,9 31,1 29,5 28,2 23,6 31,2 36,3 31,3 30,3 42,6 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 21,8 26,0 28,1 37,2 35,0

Kontakt