KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 .. .. 49 50 50 .. 48 49 50 49 49 49 46 50 50 46 48 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 49 46 49 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 4 5 3 .. 7 19 14 16 12 14 20 19 19 20 15 14 12 15 14 20 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 26 22 25 26 20
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 100 .. .. 133 .. 56 67 80 50 100 43 82 100 60 .. 67 33 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 75 100 100 75 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 100 50 26 14 17 10 33 19 18 25 31 27 11 10 15 32 32 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 41 44 54 45 70
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 2 1 .. 15 80 61 74 35 109 196 287 252 244 64 47 34 35 5 110 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 82 128 195 155 140
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 90 80 94 170 138 2 176 1 813 1 836 1 634 3 489 11 029 10 614 10 284 11 097 6 839 3 186 3 019 3 104 1 045 14 478 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 15 21 60 63 98 43 27 40 34 36 35 29 35 39 48 33 36 39 26 48 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 39 32 45 52 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 6 9 10 30 20 16 15 26 19 14 14 15 17 18 19 18 18 23 13 17 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 17 15 35 22 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 100 100 .. 100 100 91 100 98 98 96 98 97 93 76 94 96 95 96 82 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 96 97 97 97 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 2 2 1 1 83 84 78 44 48 304 282 296 247 123 91 100 90 68 154 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 123 125 95 80 77
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 81 59 12 28 10 2 130 2 044 935 834 1 072 7 987 7 330 5 863 4 949 3 317 2 236 1 786 1 060 1 008 8 001 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 3 280 2 604 1 988 2 100 2 297
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 32 .. .. .. 45 60 68 84 63 68 85 94 85 85 91 73 -14 80 68 81 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 81 72 72 86 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 0 2 0 7 0 4 80 80 95 77 75 37 45 13 2 992 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 60 51 58 21 21

Kontakt