KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 88 98 94 99 99 95 98 98 96 101 92 96 99 99 101 96 97 98 98 98 96 97 98 98 98 97 100 101 100 100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr 2 768 2 768 2 712 2 820 2 978 4 062 4 123 4 187 4 654 3 852 2 966 3 040 3 110 3 278 2 794 2 985 3 074 3 229 3 363 2 375 3 349 3 429 3 568 3 749 3 881 3 345 3 425 3 564 3 744 3 876 3 211 3 260 3 471 3 700 3 707
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,22 0,16 0,11 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,69 0,66 0,66 0,67 0,70 0,70 0,67 0,67 0,68 0,71 0,78 0,70 0,75 0,65 0,62
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99,0 98,7 98,7 99,4 99,1 99,2 98,9 98,9 99,5 99,3 99,4 99,6 99,5 99,2 99,8
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 23,1 23,4 23,0 23,9 24,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30,4 29,4 29,4 29,9 29,8 30,9 30,3 29,7 30,7 30,5 32,5 33,9 34,1 29,3 30,6

Kontakt