KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 34 958 36 714 37 263 39 846 39 202 39 274 40 895 44 056 43 478 41 204 28 573 29 920 32 236 34 180 28 385 31 201 32 643 34 759 39 684 25 066 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 26 524 28 165 30 390 32 475 33 236
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 470,4 473,2 472,7 454,9 454,7 469,1 479,1 486,0 462,2 446,7 355,0 367,7 368,2 377,8 312,9 365,1 378,6 392,6 430,2 266,6 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 332,9 346,4 349,1 358,9 362,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 37,5 36,5 36,5 37,7 37,3 34,3 34,2 34,7 35,2 36,0 33,7 33,2 34,6 34,6 34,3 32,4 32,3 33,4 34,8 30,0 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 34,3 34,7 35,3 35,8 36,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 82,8 84,3 86,4 88,1 87,7 76,4 75,5 74,9 79,5 77,7 77,7 77,7 77,9 78,8 78,6 77,1 77,4 77,9 73,7 77,5 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,1 77,6 77,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,61 0,60 0,61 0,62 0,60 0,60 0,59 0,60 0,52 0,57 0,53 0,54 0,53 0,57 0,60 0,58 0,59 0,61 0,57 0,62 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,56 0,56 0,57 0,59 0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 34,8 35,2 36,9 33,2 32,9 35,9 35,9 36,0 37,1 34,2 35,9 36,4 36,2 34,0 26,6 36,2 36,4 35,3 38,4 25,8 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 35,0 35,6 35,2 34,0 33,1
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 43,0 45,3 48,0 48,6 49,3 35,9 35,8 20,6 41,4 43,8 45,6 45,8 29,9 46,2 51,2 46,2 46,3 31,6 45,9 49,1 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 42,8 44,6 44,3 45,7 47,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 17,6 17,7 14,8 14,8 12,0 18,4 17,3 16,1 13,6 12,6 10,9 12,3 12,0 11,9 10,4 8,7 13,2 12,8 11,2 12,3 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,7 13,1 12,3 12,0 11,8
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 72,6 73,3 68,5 74,4 84,5 90,3 91,3 94,5 93,5 94,8 90,6 91,3 91,8 94,3 85,2 86,5 86,8 86,2 83,6 94,6 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,0 91,6 90,8 91,3 92,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 062 3 151 3 481 3 730 4 133 3 128 3 245 3 644 4 089 3 799 3 255 3 349 3 606 3 850 4 138 3 867 4 049 4 281 4 684 3 790 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 041 3 186 3 571 3 778 3 979
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 1,4 0,1 0,1 0,1 1,1 4,2 3,0 3,1 3,2 0,0 14,1 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,43 0,38 0,43 0,47 0,56 0,39 0,39 0,45 0,49 0,53 0,52 0,46 0,49 0,49 0,66 0,94 0,54 0,54 0,49 0,57 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,45 0,44 0,49 0,53 0,51
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,88 0,86 0,00 0,00 0,38 0,78 0,69 0,00 0,00 0,73 0,77 0,42 0,00 0,00 0,63 0,60 0,68 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,92 0,87 0,95 0,94 0,85
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,8 4,1 3,4 4,2 4,1 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0 4,8 4,7 4,9 5,0 5,1 5,4 5,1 5,3 6,0 5,3 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,3 4,4 4,6 4,8 5,2
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,2 11,2 11,3 11,4 10,1 16,5 16,5 16,8 16,9 15,3 11,8 12,1 12,4 12,4 11,3 12,3 12,9 13,0 15,2 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 11,3 11,8 11,7 11,9 12,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,5 10,5 10,6 10,7 10,1 11,5 11,6 12,7 12,3 12,2 9,7 10,1 10,2 10,5 9,2 10,5 11,0 11,1 11,9 9,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 8,7 8,7 9,0 9,3 9,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 79,4 78,8 70,5 64,9 64,1 40,6 40,2 45,4 51,9 56,5 43,0 45,2 47,3 51,3 41,7 43,4 41,3 46,9 55,8 37,9 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 34,8 38,5 41,0 43,0 48,5
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 106,9 77,0 100,0 98,5 96,3 94,5 95,3 90,3 92,6 90,1 92,8 91,1 91,9 95,6 86,3 89,1 88,4 81,8 95,0 56,1 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 96,7 91,7 93,3 96,1 89,4

Kontakt