KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 55,1 115,5 70,8 52,3 43,5 67,7 57,7 64,2 61,4 45,7 56,5 48,5 48,3 53,0 29,8 53,8 59,3 61,3 62,8 28,2 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 38,9 42,9 40,2 37,1 36,0
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 144,1 164,8 153,2 164,1 157,9 154,2 151,9 161,0 174,2 160,8 151,5 147,3 152,7 148,7 150,6 150,2 155,0 160,4 176,0 132,8 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 135,6 135,6 138,6 136,7 142,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 9,1 5,8 8,2 4,2 5,0 5,5 6,0 5,4 4,4 5,2 4,1 4,2 3,8 3,9 5,2 5,0 5,0 4,6 5,1 5,9 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,8 4,7 5,2 4,9 4,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,4 7,1 7,4 5,7 7,0 9,8 9,6 9,2 9,2 9,7 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 9,2 9,0 8,8 9,7 7,1 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 8,6 8,9 8,8 9,2 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 61,3 77,8 69,1 75,3 77,8 70,9 68,6 67,2 71,4 71,5 70,9 68,9 69,4 73,6 73,3 67,3 69,1 69,6 71,1 76,0 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 69,4 72,2 71,0 75,3 70,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 60,2 72,7 69,1 65,8 81,9 68,5 66,3 66,1 65,2 69,6 67,2 65,5 66,9 67,5 68,0 64,8 67,5 66,7 67,4 71,8 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 69,7 68,9 68,2 67,9
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 14,4 12,8 14,9 11,8 11,8 11,5 11,2 10,8 12,4 13,1 15,4 15,1 15,3 14,8 16,8 14,0 14,0 13,9 12,4 16,8 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 16,0 15,6 15,6 15,1 15,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,3 39,3 41,6 40,5 41,5 41,2 42,2 42,1 41,8 42,6 40,8 40,8 41,0 41,3 42,8 40,2 40,0 40,7 40,8 43,8 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,1 41,3 41,8 41,9 43,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 21,3 20,6 19,8 20,2 20,2 21,7 21,5 21,6 21,6 20,8 23,8 23,4 23,2 23,1 22,0 23,9 23,4 23,2 22,9 21,7 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 23,7 23,4 22,9 22,8 22,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 133 082,2 144 333,3 147 521,1 166 132,9 158 871,7 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 838,5 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 125 804,3 129 113,1 134 182,6 155 262,8 107 697,5 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 107 471,0 112 183,8 116 706,4 123 130,5 124 317,7
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt