KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,9 9,6 9,3 10,3 9,9 9,0 9,1 9,3 9,3 8,9 7,9 7,9 8,2 8,3 8,3 9,8 9,3 9,5 10,5 9,2 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 143 211 140 326 211 242 279 296 409 274 207 285 283 305 217 459 128 237 461 327 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 177 180 199 244 240
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,21 6,84 6,85 6,92 6,97 8,14 8,42 8,76 7,78 7,54 5,74 5,84 5,76 5,71 4,74 6,53 6,92 6,63 9,01 4,54 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 5,79 5,60 5,67 5,20 5,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 119 136 155 199 134 92 89 88 78 89 71 77 79 83 140 72 73 75 62 123 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 79 97 75 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 561 591 587 506 661 534 537 564 627 532 478 482 528 569 541 573 546 602 529 579 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 415 441 466 516 494
Herav utgifter til renhold (kr) kr 225 245 233 244 193 160 168 173 184 164 146 149 157 169 149 187 164 176 133 156 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 123 132 131 150 140
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 112 120 124 3 111 137 133 144 159 100 111 114 131 134 92 121 115 139 123 88 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 99 101 109 113 85
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt