KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 198 216 174 173 153 1 744 1 847 1 854 1 835 3 331 10 032 10 449 10 472 11 684 11 398 4 541 4 849 4 700 2 240 25 361 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 5 895 6 130 6 126 5 908 5 848
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 28 30 24 25 22 33 35 36 35 29 23 24 24 23 21 27 28 28 35 18 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 22 23 23 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 80 76 70 73 65 58 56 56 58 59 61 60 62 63 54 47 44 49 48 43 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 53 54 60 60 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 641 943 259 331 0 3 109 3 584 3 596 2 180 1 054 1 605 1 197 1 663 1 730 668 923 1 668 3 730 3 335 1 452 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 754 1 525 2 036 2 504 1 687
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 0 2 064 2 201 13 917 12 483 13 028 11 808 11 339 11 811 13 027 13 467 13 778 10 347 11 270 5 960 5 680 6 689 5 113 8 152 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 9 319 11 400 10 429 10 862 11 948
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 13 23 38 13 44 24 23 17 25 18 21 19 15 22 29 25 23 28 14 30 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 34 28 29 17 19
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 12 7 3 6 18 134 157 109 132 401 73 76 99 9 1 281 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 59 42 48 55 44
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,0 2,5 : : : 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,4 1,6 1,5 5,2 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 20,5 17,1 16,3 14,2 13,2 14,1 10,2 8,7 13,3 10,4 18,2 15,1 13,2 12,9 17,1 16,0 12,8 11,1 29,4 17,2 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 15,2 12,8 11,4 10,4 11,1

Kontakt