KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 668 4 578 4 097 4 872 5 438 6 725 6 621 6 926 8 592 8 698 7 004 8 287 8 515 8 771 8 194 7 676 8 625 9 608 9 843 7 599 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 6 010 7 086 6 833 7 097 6 688
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,9 5,8 5,1 4,5 7,5 4,7 4,6 4,5 4,7 5,2 4,5 4,6 4,4 4,8 5,4 5,5 5,6 5,4 5,3 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 3,9 4,0 3,8 3,8 4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,4 6,8 5,7 4,5 6,5 4,7 4,7 4,9 5,0 4,6 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 5,8 5,7 5,5 5,0 4,2 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,2 4,4 4,1 4,0 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,7 5,3 5,0 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 4,3 4,4 4,4 4,2 3,8 4,4 4,4 4,5 4,0 3,1 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,1 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 56 558 64 825 75 755 100 112 48 474 49 193 48 096 56 078 88 181 90 459 44 144 49 062 51 291 56 153 51 661 46 475 48 442 51 708 71 021 54 881 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 41 722 44 005 50 549 54 018 57 431
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 35 757 21 013 37 014 23 317 13 509 27 147 33 679 21 081 35 625 43 819 31 526 34 716 38 368 38 805 38 074 28 148 29 782 34 933 33 767 50 572 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 27 984 32 641 32 055 32 082 31 019
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 467 286 590 762 553 381 676 650 137 909 329 736 349 162 421 449 429 384 396 244 382 371 410 422 416 992 454 697 440 643 321 287 380 904 396 327 411 622 456 511 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 377 515 414 928 389 067 397 644 395 577
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 28,0 28,0 25,3 21,1 17,8 14,9 15,8 16,6 16,9 17,1 21,2 20,8 18,6 18,6 18,1 21,3 21,5 19,9 15,5 16,3 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 20,6 20,8 19,1 19,5 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 86 98 86 88 97 85 86 86 85 91 82 85 85 87 94 72 77 82 89 89 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 74 77 80 80 87

Kontakt