KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 83,1 81,9 83,6 87,3 94,3 79,1 78,2 78,9 78,0 79,9 81,9 82,5 83,8 84,6 84,9 83,0 82,8 85,0 86,3 86,2 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 84,0 84,0 85,7 87,2 88,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 92,4 93,2 92,1 93,7 97,6 89,1 89,3 89,8 89,5 90,8 91,5 91,9 92,5 92,9 92,5 91,9 91,6 92,3 93,5 92,9 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 92,6 92,4 93,2 93,7 94,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,0 101,0 97,4 97,4 99,5 95,1 96,2 96,4 96,3 97,3 97,5 97,8 97,9 97,9 97,1 97,5 97,0 96,8 98,0 97,1 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 97,8 97,7 97,9 97,8 98,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1 94,6 94,8 92,5 88,3 51,0 50,7 51,3 56,1 44,6 66,2 66,1 65,6 77,3 45,0 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 47,3 47,7 47,3 47,4 46,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,7 5,8 6,0 5,6 5,8 5,0 4,9 4,9 5,0 5,3 6,0 6,0 5,8 5,6 5,8 5,8 5,8 5,6 5,3 5,8 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 48,2 46,9 46,7 49,0 45,9 34,2 36,9 39,1 41,9 44,0 39,9 40,9 43,9 44,5 43,5 38,4 38,3 40,1 39,9 41,6 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 36,8 37,5 39,4 39,5 40,8
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 4,3 6,7 7,1 6,4 4,8 3,4 3,3 3,1 3,7 3,6 3,3 3,5 3,5 3,7 4,6 3,2 3,6 4,0 3,5 4,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,7 4,0 4,0 4,5 4,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 64,7 70,2 70,1 79,5 75,1 73,2 75,7 81,8 86,4 78,7 66,3 68,5 72,8 78,4 75,2 66,7 69,1 74,1 75,9 76,8 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 67,9 70,6 75,7 78,8 77,6
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 103,4 97,1 96,9 89,1 91,3 81,4 89,2 90,2 81,5 86,0 78,8 81,1 84,9 84,9 82,6 82,7 83,8 85,7 83,2 83,3 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 78,5 80,3 84,7 84,0 85,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,5 10,5 10,7 11,8 11,1 8,6 8,7 8,8 9,7 10,2 12,8 12,7 12,8 12,8 14,2 11,9 11,8 12,0 11,2 15,9 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 14,3 14,0 13,8 13,7 13,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 149 926 161 873 158 776 190 099 186 463 147 808 156 975 171 197 178 567 168 730 136 769 143 788 153 936 167 404 163 572 139 762 145 046 157 036 174 632 168 377 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 141 873 148 793 159 536 169 554 173 617
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 54,9 57,0 56,5 65,6 62,5 63,5 65,7 71,2 73,6 66,0 54,5 56,2 59,6 64,3 59,2 55,0 56,5 60,0 63,2 58,6 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 55,1 56,7 60,6 63,5 61,8
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.