KOSTRA nøkkeltall

Sund - 1245 (Hordaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sund Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . . 106 112 113 126 144 106 112 113 126 144 105 111 114 131 134 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 104 109 118 141 147 104 109 118 141 147
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . . 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,57 0,56 0,59 0,65 0,66 0,57 0,56 0,59 0,65 0,66
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . . 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,7 96,1 95,6 95,4 95,8 95,7 96,1 95,6 95,4 95,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . . 143 142 147 147 169 143 142 147 147 169 146 174 163 148 150 146 174 163 148 150 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 131 166 175 153 142 131 166 175 153 142
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . . 91 90 89 87 87 91 90 89 87 87 83 84 86 84 81 83 84 86 84 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 90 92 92 90 89 90 92 92 90 89
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . . 4 5 5 7 9 4 5 5 7 9 11 11 11 13 15 11 11 11 13 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 7 6 6 7 8 7 6 6 7 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . . 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . . 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . . 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . . 97 96 97 96 97 97 96 97 96 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 95 96 96 95 96 95 96 96 95 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . . 5 6 4 5 5 5 6 4 5 5 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 6 6 4 6 6 6 6 4 6 6

Kontakt