KOSTRA nøkkeltall

Sund - 1245 (Hordaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sund Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 16 996 17 828 19 883 21 815 22 389 20 318 21 604 22 976 24 892 29 357 20 318 21 604 22 976 24 892 29 357 27 027 28 573 29 920 32 236 34 180 27 027 28 573 29 920 32 236 34 180 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 22 345 23 570 24 346 25 888 27 638 22 345 23 570 24 346 25 888 27 638
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 187,6 200,3 207,4 243,0 199,3 250,2 256,4 264,1 273,5 317,5 250,2 256,4 264,1 273,5 317,5 349,9 355,3 367,8 368,7 378,1 349,9 355,3 367,8 368,7 378,1 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 271,2 271,2 276,1 281,6 287,4 271,2 271,2 276,1 281,6 287,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 20,4 20,6 20,5 21,5 20,7 28,3 28,4 28,0 28,6 32,9 28,3 28,4 28,0 28,6 32,9 33,3 33,7 33,2 34,6 34,6 33,3 33,7 33,2 34,6 34,6 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 30,7 31,2 30,2 30,7 31,1 30,7 31,2 30,2 30,7 31,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 81,4 78,4 80,8 80,0 81,1 78,3 78,4 78,7 77,9 77,7 78,3 78,4 78,7 77,9 77,7 77,3 77,8 77,7 77,9 78,9 77,3 77,8 77,7 77,9 78,9 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 76,4 76,8 76,8 77,0 77,4 76,4 76,8 76,8 77,0 77,4
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,45 0,48 0,45 0,54 0,41 0,51 0,49 0,50 0,51 0,54 0,51 0,49 0,50 0,51 0,54 0,53 0,53 0,54 0,53 0,57 0,53 0,53 0,54 0,53 0,57 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,57 0,57 0,58 0,58 .. 0,57 0,57 0,58 0,58 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 35,3 29,4 31,3 34,3 35,2 32,3 33,2 33,0 31,8 32,7 32,3 33,2 33,0 31,8 32,7 36,2 35,9 36,4 36,2 34,0 36,2 35,9 36,4 36,2 34,0 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 32,7 32,2 31,5 30,9 .. 32,7 32,2 31,5 30,9 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 48,1 49,5 50,6 42,7 41,2 51,5 51,6 52,0 36,4 49,9 51,5 51,6 52,0 36,4 49,9 45,1 45,6 45,8 29,9 46,2 45,1 45,6 45,8 29,9 46,2 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 41,7 42,0 42,7 43,1 .. 41,7 42,0 42,7 43,1 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 15,9 15,4 17,2 17,4 12,9 10,1 13,9 9,4 9,3 9,9 10,1 13,9 9,4 9,3 9,9 12,9 10,9 12,3 12,0 11,9 12,9 10,9 12,3 12,0 11,9 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 14,4 14,0 13,7 13,3 13,1 14,4 14,0 13,7 13,3 13,1
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 66,7 67,8 67,8 67,8 95,2 84,9 84,5 90,9 92,2 91,3 84,9 84,5 90,9 92,2 91,3 90,0 90,6 91,3 91,8 94,3 90,0 90,6 91,3 91,8 94,3 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 90,2 91,4 92,3 92,3 95,4 90,2 91,4 92,3 92,3 95,4
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 427 3 784 3 866 3 953 3 996 3 497 3 653 3 892 4 200 4 187 3 497 3 653 3 892 4 200 4 187 3 041 3 255 3 349 3 606 3 850 3 041 3 255 3 349 3 606 3 850 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 016 3 193 3 316 3 505 3 730 3 016 3 193 3 316 3 505 3 730
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 8,0 4,0 5,7 4,1 0,0 0,4 1,0 1,3 0,4 0,1 0,4 1,0 1,3 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 24,6 21,2 20,7 20,0 20,9 24,6 21,2 20,7 20,0 20,9
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,55 0,49 0,68 0,64 0,75 0,49 0,38 0,62 0,58 0,54 0,49 0,38 0,62 0,58 0,54 0,44 0,52 0,46 0,49 0,49 0,44 0,52 0,46 0,49 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,64 0,67 0,70 0,62 0,59 0,64 0,67 0,70 0,62 0,59
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,68 0,00 0,00 0,00 0,75 0,68 0,00 0,00 0,00 0,73 0,77 0,00 0,00 0,00 0,73 0,77 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,68 0,75 0,78 0,84 0,78 0,68 0,75 0,78 0,84 0,78
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,3 6,7 6,7 7,5 7,5 4,6 4,6 4,6 4,9 4,9 4,6 4,6 4,6 4,9 4,9 4,6 4,8 4,7 4,9 5,0 4,6 4,8 4,7 4,9 5,0 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,3 4,4 4,5 4,7 4,9 4,3 4,4 4,5 4,7 4,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,0 9,9 10,3 10,3 11,6 9,9 10,2 10,3 10,6 11,3 9,9 10,2 10,3 10,6 11,3 11,7 11,8 12,1 12,4 12,4 11,7 11,8 12,1 12,4 12,4 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 10,1 10,0 10,9 11,1 11,2 10,1 10,0 10,9 11,1 11,2
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 2,9 4,3 4,2 4,2 5,6 8,3 8,2 8,7 8,7 10,4 8,3 8,2 8,7 8,7 10,4 9,6 9,7 10,1 10,2 10,5 9,6 9,7 10,1 10,2 10,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 8,5 8,6 9,0 9,1 9,1 8,5 8,6 9,0 9,1 9,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 22,1 28,0 33,3 73,1 73,4 35,8 40,2 44,2 48,9 48,3 35,8 40,2 44,2 48,9 48,3 40,4 43,1 45,4 47,5 51,2 40,4 43,1 45,4 47,5 51,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 30,4 33,0 35,1 40,6 42,7 30,4 33,0 35,1 40,6 42,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 110,0 109,8 120,0 107,5 106,6 89,9 94,3 90,3 89,4 93,8 89,9 94,3 90,3 89,4 93,8 90,2 92,8 91,1 91,9 95,6 90,2 92,8 91,1 91,9 95,6 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 92,4 95,3 94,4 92,5 96,6 92,4 95,3 94,4 92,5 96,6
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt