KOSTRA nøkkeltall

Sund - 1245 (Hordaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sund Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,2 . 8,5 . 7,2 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,0 9,2 9,3 9,5 9,5 9,0 9,2 9,3 9,5 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 . 0 . 0 204 216 229 260 290 204 216 229 260 290 229 207 285 283 305 229 207 285 283 305 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 306 274 271 286 303 306 274 271 286 303
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,79 . 4,24 . 4,09 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,09 4,09 4,11 3,91 3,99 4,09 4,09 4,11 3,91 3,99
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 28 . 110 . 68 89 97 99 77 88 89 97 99 77 88 60 71 77 79 83 60 71 77 79 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 113 122 134 139 132 113 122 134 139 132
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 740 . 736 . 695 478 520 557 577 585 478 520 557 577 585 470 478 482 528 569 470 478 482 528 569 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 577 622 643 726 716 577 622 643 726 716
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 . 2 . 0 152 156 158 170 175 152 156 158 170 175 138 146 149 157 169 138 146 149 157 169 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 159 163 164 177 175 159 163 164 177 175
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 123 . 133 . 144 106 112 113 126 144 106 112 113 126 144 105 111 114 131 134 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 104 109 118 141 147 104 109 118 141 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt