KOSTRA nøkkeltall

Sund - 1245 (Hordaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sund Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 137 .. .. .. 109 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 9 864 10 032 10 449 10 472 11 684 9 864 10 032 10 449 10 472 11 684 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 9 633 9 823 9 891 9 739 9 736
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 20 .. .. .. 15 18 18 18 17 21 18 18 18 17 21 23 23 24 24 23 23 23 24 24 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 19 19 19 18
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 50 .. .. .. 92 51 52 51 55 59 51 52 51 55 59 60 61 60 62 63 60 61 60 62 63 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 45 46 47 48 48
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 702 2 601 510 3 917 7 647 1 426 1 898 1 108 875 1 011 1 426 1 898 1 108 875 1 011 1 353 1 605 1 197 1 663 1 730 1 353 1 605 1 197 1 663 1 730 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 548 608 441 667 782
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 17 790 .. .. .. 33 490 10 001 10 090 10 203 9 553 11 828 10 001 10 090 10 203 9 553 11 828 8 483 13 027 13 467 13 778 10 347 8 483 13 027 13 467 13 778 10 347 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 3 658 3 756 2 694 2 872 3 277
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 27 .. .. .. 15 25 21 25 28 25 25 21 25 28 25 28 21 19 15 22 28 21 19 15 22 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 35 31 32 29 26
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 3 .. .. .. 0 140 124 154 114 86 140 124 154 114 86 119 134 157 109 132 119 134 157 109 132 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 373 308 316 325 314
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,7 0,7 1,6 1,8 2,4 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,2 9,9 10,9 12,3 12,8 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 17,9 18,0 16,9 16,0 14,9

Kontakt