KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,7 10,5 9,9 5,6 19,2 2,5 3,5 -0,2 5,2 3,4 10,2 9,3 11,2 4,0 2,7 . . . 12,4 13,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 4,9 3,3 4,3 3,7 6,5
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,5 2,3 2,3 0,0 0,0 1,4 1,6 1,1 -0,1 -0,2 2,1 2,5 1,6 0,0 -2,8 . . . 0,0 0,0 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 2,0 1,5 2,9 0,0 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 56,1 50,7 53,7 58,5 61,5 21,9 23,0 20,0 28,4 31,4 53,4 53,9 63,1 30,5 27,3 . . . 71,7 71,0 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 22,3 19,7 19,5 20,5 21,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -41,4 -40,9 -45,4 -30,9 -72,3 36,9 36,1 48,2 74,0 76,1 -14,5 -13,8 -32,2 14,6 20,0 . . . -38,1 -45,2 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 29,3 34,4 37,3 38,3 34,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 60,7 53,4 54,2 52,6 44,2 97,4 98,5 104,8 143,3 146,8 66,7 67,2 63,7 74,1 74,6 . . . 65,5 69,5 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 99,5 101,4 103,3 107,6 104,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 67 191 69 574 71 011 71 742 77 357 63 108 64 240 69 082 68 806 73 241 70 853 73 165 76 041 114 873 120 270 . . . 77 440 81 889 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 52 775 54 367 56 449 58 394 62 880
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 26,1 31,3 35,0 33,5 42,4 9,3 11,1 11,7 14,5 16,0 34,9 39,5 47,7 19,7 17,7 . . . 51,8 56,1 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 15,5 16,1 17,2 14,1 16,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,8 15,7 15,6 6,8 14,3 12,1 12,3 14,5 25,3 22,6 22,3 19,6 18,4 6,7 12,6 . . . 15,2 22,8 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 17,0 16,5 14,6 15,2 13,4
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 62,3 46,0 50,5 99,1 47,8 33,2 32,9 34,9 32,0 53,4 56,0 64,5 63,5 52,8 68,7 . . . 50,4 44,1 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 50,7 53,2 41,1 53,5 60,7

Kontakt