KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 2 3 0 3 1 74 90 51 39 25 15 25 8 0 0 . . . 15 11 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 129 88 89 92 68
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 2 2 1 .. 1 17 21 19 16 15 5 10 4 1 2 . . . 3 4 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 41 42 30 41 45
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 70 70 .. 170 170 126 98 100 119 123 81 117 148 .. .. . . . 117 142 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 176 173 168 139 148
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall .. 1 1 .. 1 23 38 36 16 10 4 16 13 0 1 . . . 6 3 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 156 79 111 105 114
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 74 56 46 70 90 2 187 1 685 1 195 541 458 697 293 227 26 24 . . . 242 326 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 752 3 973 3 186 3 308 3 147
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 74 94 78 100 100 2 187 2 598 2 707 830 549 706 388 998 84 81 . . . 1 053 980 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 747 2 474 2 815 2 630 2 303
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 29 16 32 48 45 26 36 34 36 53 25 38 38 53 14 . . . 37 33 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 37 38 41 43 47
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 14 17 13 14 12 13 17 17 16 14 13 15 16 22 16 . . . 15 14 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 17 16 19 18 18
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 26,2 27,1 20,3 13,9 5,6 18,2 20,4 21,0 14,0 33,5 11,5 12,0 12,5 10,4 8,6 . . . 7,4 10,5 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 23,4 27,8 29,2 30,2 26,6
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall 6 10 8 7 3 100 128 134 64 61 27 23 28 1 4 . . . 28 18 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 406 365 372 390 381
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall 2 3 1 0 2 320 252 192 33 48 48 13 27 9 6 . . . 29 30 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 1 523 951 881 667 600

Kontakt