KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent 62 60 50 78 119 100 97 97 103 96 92 95 93 99 99 . . . .. .. 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 98 95 93 98 101
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 3 376 3 376 3 544 3 544 3 910 3 687 3 670 3 908 3 203 3 249 3 084 3 024 3 169 3 187 2 865 . . . 4 128 4 015 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 3 016 3 055 3 428 3 604 3 737
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,00 .. 0,00 0,02 0,02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 0,57 0,56 0,57 0,60 0,64 0,62 0,60 0,61 0,64 0,67 0,50 0,55 0,61 0,61 0,63
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 83,4 84,2 70,9 71,0 71,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 63,6 57,7 60,9 35,3 40,6 69,0 22,4 21,3 24,5 79,8 79,5

Kontakt