KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent 65 69 63 91 81 100 99 99 96 100 81 99 95 97 96 . . . .. .. 97 98 98 98 99 97 98 98 98 99 94 98 97 100 99
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr 3 592 3 776 3 960 3 960 4 368 3 585 3 664 3 722 3 826 3 714 3 274 3 383 3 616 4 634 4 873 . . . 3 701 3 777 3 429 3 568 3 749 3 881 4 033 3 425 3 564 3 744 3 876 4 029 2 583 2 617 2 842 2 920 3 112
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. 0,00 .. 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 0,66 0,66 0,67 0,70 0,67 0,67 0,67 0,68 0,71 0,68 0,60 0,63 0,64 0,60 0,60
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 24,9 24,9 77,3 100,0 77,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 98,7 98,7 99,4 99,1 99,1 98,9 98,9 99,5 99,3 99,2 99,2 99,4 99,8 99,8 99,7
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 37,7 37,4 37,8 34,9 14,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 29,4 29,4 29,9 29,8 30,3 30,3 29,7 30,7 30,5 31,5 23,0 22,1 25,4 26,1 26,2

Kontakt