KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 62,5 112,6 148,6 215,3 83,2 58,1 53,7 51,2 46,5 47,4 57,5 58,3 78,8 70,2 80,8 . . . 85,8 81,7 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 33,4 33,4 31,8 32,2 32,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 183,3 225,1 238,4 292,1 299,4 152,0 166,7 164,9 161,2 166,5 142,2 175,6 149,1 166,6 232,7 . . . 168,9 179,8 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 126,6 128,2 124,2 129,0 131,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,3 2,2 1,6 1,7 2,6 5,0 4,7 4,7 4,6 5,5 5,1 4,7 3,2 4,3 1,6 . . . 2,1 2,0 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 6,0 5,4 5,3 5,0 5,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 9,7 7,5 7,0 6,0 5,6 9,5 9,3 9,1 9,1 9,3 10,1 10,2 9,7 7,5 6,2 . . . 9,0 8,3 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 7,8 8,1 7,9 7,6 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 78,4 64,3 77,5 67,4 81,5 71,3 69,3 73,1 68,3 66,2 77,4 70,0 75,3 71,4 68,6 . . . 72,6 74,1 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 74,8 74,9 75,4 72,9 74,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 81,1 74,1 75,0 91,1 79,2 68,1 66,0 64,3 62,2 66,5 67,5 73,1 72,9 58,3 63,9 . . . 83,6 73,5 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 72,7 73,5 71,6 72,6 71,3
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 13,1 13,0 13,4 13,2 12,9 12,7 12,7 11,7 11,7 11,9 12,2 12,4 12,1 6,9 5,8 . . . 11,6 11,3 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 17,1 16,9 16,2 16,0 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,7 41,0 43,7 43,6 43,3 40,9 41,1 41,2 42,2 41,6 42,0 41,4 42,4 46,9 42,8 . . . 44,4 44,1 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,5 41,7 41,7 42,8 43,0
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 22,0 22,6 22,8 20,0 27,2 22,7 22,5 22,1 21,5 22,0 20,5 20,7 21,4 18,3 19,6 . . . 20,2 22,0 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 23,9 24,2 24,4 23,5 24,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 155 455,3 158 206,7 161 604,3 158 177,6 184 886,9 139 001,6 143 722,6 160 215,6 154 280,9 163 346,8 168 097,2 174 128,1 186 311,8 216 578,5 249 235,1 . . . 186 519,3 207 353,9 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 786,1 116 279,8
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt