KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 125 105 98 89 90 3 660 3 581 3 526 1 555 1 549 588 528 468 152 148 . . . 418 402 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 7 780 7 616 7 661 7 511 7 506
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 32 28 26 23 24 30 30 33 33 33 33 30 31 42 41 . . . 30 29 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 16 16 16 16 15
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 66 61 59 58 59 55 54 55 52 55 46 49 52 57 57 . . . 42 50 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 44 45 47 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 681 4 454 987 3 697 4 045 1 472 941 1 101 2 265 2 173 3 045 3 325 1 672 911 101 . . . 2 268 2 438 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 500 1 348 1 295 1 417 1 732
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 14 172 18 784 21 827 23 865 25 602 8 857 8 846 10 655 11 697 12 054 15 095 17 803 16 031 10 449 11 790 . . . 20 010 27 629 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 10 887 10 579 11 312 11 580 12 514
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 26 18 15 14 34 19 19 16 11 14 34 27 14 18 24 . . . 18 27 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 31 24 28 31 53
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 1 1 9 11 11 7 6 1 1 0 0 0 . . . 1 2 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 325 381 403 393 492
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,3 1,3 1,3 1,1 : 1,7 1,5 2,6 2,7 2,8 0,8 1,3 1,5 1,6 2,5 . . . 0,7 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 10,1 9,5 8,1 8,4 7,4 12,3 10,7 12,8 10,7 10,2 9,5 8,7 9,9 4,4 3,6 . . . 7,2 6,2 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 15,4 14,0 12,7 13,9 13,8

Kontakt