KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 9 673 9 116 8 471 8 876 8 261 9 025 9 633 11 088 11 432 13 942 16 233 13 049 8 405 10 568 9 465 . . . 7 666 7 812 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 6 742 7 118 7 345 6 939 7 216
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,6 2,8 2,8 3,1 3,4 5,4 5,3 5,5 6,1 6,3 5,0 4,5 3,7 6,2 4,6 . . . 3,7 3,1 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,1 3,4 1,7 3,4 3,7 5,8 5,9 6,0 5,7 6,3 5,4 5,1 3,4 5,6 4,4 . . . 3,7 3,2 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,7 4,7 4,6 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,5 3,1 2,4 3,0 .. 4,8 4,9 5,1 4,4 .. 4,8 4,7 3,2 4,5 .. . . . 2,9 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 3,6 3,7 3,7 3,6 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 90 800 99 816 109 200 109 733 87 189 54 367 59 265 58 550 65 143 92 817 57 649 64 911 75 302 111 800 99 460 . . . 94 506 111 895 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 42 313 43 473 45 695 47 297 54 874
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 92 438 41 333 110 316 28 423 4 406 45 994 51 272 44 256 47 748 42 663 49 341 49 224 69 837 15 848 51 652 . . . 53 140 43 232 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 35 815 37 538 41 281 38 353 42 564
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 492 500 442 100 437 875 582 714 670 167 409 174 454 890 416 357 408 306 437 960 641 709 446 340 398 800 404 333 317 429 . . . 380 750 357 200 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 400 448 410 753 425 637 414 966 417 640
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 13,1 9,2 6,7 8,8 10,6 19,4 18,9 18,2 16,4 15,0 18,8 15,6 12,8 10,9 9,1 . . . 10,0 7,9 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 21,0 21,6 21,6 19,5 18,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 89 84 93 100 93 77 82 83 86 90 76 90 73 88 82 . . . 88 83 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 88 87 90 94 95
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 9 025 8 554 7 969 8 344 7 649 8 275 8 802 10 110 10 385 12 684 14 979 12 051 7 770 9 733 8 667 . . . 7 110 7 239 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 215 6 557 6 770 6 396 6 652
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 4,1 .. .. .. .. 3,3 . . . .. 2,7 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,2

Kontakt