KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 86,6 79,4 77,8 74,0 74,0 81,4 82,2 84,7 88,1 88,2 80,9 79,5 78,5 70,7 78,3 . . . 80,1 77,5 83,0 83,9 84,6 85,5 87,1 82,5 83,4 84,3 85,4 87,0 79,4 79,7 81,4 82,6 84,8
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 95,2 91,6 90,3 89,4 88,8 90,6 91,4 92,6 93,5 93,6 93,3 91,4 89,6 85,5 89,4 . . . 90,8 89,6 91,8 92,1 92,4 92,9 93,6 91,3 91,7 92,1 92,7 93,4 89,8 90,0 90,6 91,5 92,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,0 100,0 98,5 97,8 97,1 96,8 97,2 97,2 96,9 97,2 100,5 99,1 97,1 96,3 100,0 . . . 97,5 96,4 97,3 97,3 97,3 97,4 97,6 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 96,5 96,6 96,4 96,9 96,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,2 71,8 77,7 58,4 60,3 96,9 98,1 97,5 100,0 100,0 . . . 96,9 97,3 49,1 49,0 49,1 48,9 48,9 50,1 49,9 50,1 50,0 50,0 50,9 50,6 50,3 50,3 50,6
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,4 5,4 4,9 4,8 4,8 5,4 5,3 5,0 5,1 5,1 5,1 4,9 4,9 4,3 4,2 . . . 4,6 4,7 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7 6,0 5,9 5,7 5,7 5,7 6,1 5,9 5,8 5,7 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)2 prosent 26,4 32,9 38,3 40,5 37,8 37,4 38,0 38,8 39,0 38,8 35,1 35,8 39,7 39,9 37,9 . . . 40,1 39,3 38,9 40,8 41,5 42,4 42,7 38,2 39,8 40,7 41,6 42,0 35,2 36,8 38,0 39,7 39,9
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 2,7 1,8 2,0 1,6 2,1 2,7 2,9 3,4 3,3 3,7 2,8 2,6 3,7 7,6 3,9 . . . 2,2 3,1 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5 4,3 4,1 4,2
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent .. .. .. .. .. 1,8 2,0 2,2 4,0 4,1 0,0 : : .. .. . . . : : 2,6 2,7 2,8 2,8 3,1 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,4 3,5 3,2 3,2 3,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 90,0 87,2 102,0 97,4 86,1 83,0 83,3 84,0 82,7 83,7 83,1 89,3 89,9 53,3 72,7 . . . 94,5 73,6 80,0 81,9 83,0 84,0 85,6 80,3 82,8 83,9 85,3 86,9 76,8 78,0 79,6 79,8 81,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)1 kr 79,0 79,8 91,9 100,5 108,0 69,7 75,6 85,8 76,6 84,4 81,5 88,6 99,1 99,4 105,8 . . . 99,6 109,1 69,1 74,1 78,8 77,3 85,6 70,4 75,1 79,5 78,5 87,4 72,5 76,8 81,3 78,5 86,7
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 65,7 66,8 78,2 81,1 87,4 59,3 64,6 72,6 62,8 70,6 69,3 74,9 84,1 86,0 92,2 . . . 83,0 89,3 55,1 59,1 62,7 61,1 67,2 55,9 59,6 63,1 61,6 68,5 54,6 57,8 61,1 58,6 64,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 11,0 11,4 12,4 10,8 14,3 10,9 11,2 11,0 10,9 11,4 9,3 9,4 10,1 6,6 6,8 . . . 10,0 10,7 14,4 14,3 14,3 14,2 14,4 14,5 14,4 14,4 14,2 14,4 17,0 16,9 17,1 16,5 16,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 173 745 170 920 197 774 205 167 224 153 148 655 159 818 182 777 172 830 187 946 180 420 196 516 215 699 214 870 225 585 . . . 225 802 248 157 143 919 153 538 163 202 168 377 181 642 145 125 154 317 164 473 170 168 185 181 143 704 152 779 161 356 165 304 177 534
1Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.
2Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
3Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.