KOSTRA nøkkeltall

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sula Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent 50 50 .. .. .. 50 50 50 36 47 47 48 49 47 49 48 39 49 49 50 49 49 48 50 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 49 46 49 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 60 22 12 3 .. 18 16 10 13 23 16 17 16 18 23 25 18 18 16 20 28 20 22 21 19 18 18 18 17 17 17 17 18 17 16 26 22 25 26 20
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 200 100 67 75 83 100 .. 67 86 50 250 50 71 67 .. 50 60 33 50 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 75 100 100 75 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 50 100 43 .. 15 16 23 19 29 16 18 31 26 36 15 23 23 25 37 23 24 35 32 35 19 19 26 26 30 19 19 26 27 30 41 44 54 45 67
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 0 .. 26 73 18 6 65 48 23 40 47 136 118 184 143 12 19 80 83 109 14 50 1 177 1 165 1 224 884 801 1 181 1 166 1 224 884 801 82 128 195 155 140
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 166 222 190 161 148 1 781 1 986 1 738 1 076 5 463 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 5 846 5 395 4 685 3 088 2 362 4 253 4 540 3 817 3 288 5 262 80 866 79 021 74 668 71 711 73 311 86 591 85 306 80 561 77 458 79 329 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 45 65 41 46 65 35 27 37 31 42 41 44 37 39 38 32 35 34 46 40 36 34 45 40 39 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 39 32 45 52 44
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 17 14 20 20 21 16 14 16 15 20 22 21 18 21 17 18 15 19 20 25 15 14 38 21 22 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 17 15 35 22 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 92 96 100 100 99 95 98 95 94 91 94 92 99 91 93 73 97 96 97 99 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 96 97 97 97 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 4 4 4 .. 57 57 43 40 86 201 164 180 205 179 147 170 157 141 56 138 121 120 116 91 1 741 1 682 1 607 1 392 1 257 1 800 1 731 1 644 1 440 1 290 123 125 95 80 68
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 75 114 13 35 23 1 483 1 286 869 803 2 343 4 765 4 482 3 344 3 521 4 140 3 583 3 069 2 646 2 238 764 3 716 3 321 2 391 2 294 2 103 43 837 39 200 33 292 29 786 30 888 46 642 42 169 36 334 32 788 33 855 3 280 2 604 1 988 2 100 2 304
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. 100 100 84 67 76 66 88 77 98 95 92 94 93 93 94 93 86 88 92 74 77 72 93 86 85 81 83 79 86 85 81 83 79 81 72 72 86 82
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 1 8 1 2 5 79 53 38 69 66 85 64 96 42 6 16 7 62 41 15 71 1 594 1 787 1 992 1 193 1 549 1 965 1 787 2 367 1 573 1 891 60 51 58 21 21

Kontakt