KOSTRA nøkkeltall

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sula Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 236 257 242 176 237 25 740 27 240 26 513 28 881 19 589 52 643 49 283 49 898 55 837 53 716 41 843 44 131 46 084 49 951 38 694 40 850 41 171 40 864 45 033 50 333 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 43 738 47 055 46 517 49 874 49 401
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,2 1,4 1,3 0,9 1,3 3,7 3,9 3,8 4,5 .. 3,9 3,7 3,8 4,2 .. 4,2 4,4 4,6 5,1 .. 3,0 3,1 3,1 3,5 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,2 3,4 3,4 3,6 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 195 187 187 187 187 6 941 6 921 6 921 6 473 .. 13 607 13 486 13 127 13 174 .. 9 942 9 926 9 926 9 825 .. 13 418 13 326 12 996 12 928 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 13 831 13 787 13 787 13 725 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 5 7 5 5 5 1 568 1 552 1 519 1 433 .. 4 170 4 066 3 847 3 840 .. 2 938 2 911 2 889 2 845 .. 3 494 3 433 3 257 3 210 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 670 2 636 2 560 2 513 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 598 676 642 698 707 344 173 343 675 344 261 320 359 .. 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 729 696 731 868 730 233 729 423 .. 869 999 872 290 850 202 855 749 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 535 829 536 026 539 793 540 144 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 13 593 13 542 13 542 13 534 13 502 2 968 257 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 4 368 507 4 240 856 4 240 856 4 233 155 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 788 704 2 792 846 2 792 846 2 793 065 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,7 6,0 1,0 8,0 0,0 205,7 135,7 145,5 73,4 133,3 1 027,9 1 509,0 613,5 830,7 715,1 1 105,2 566,6 440,1 264,8 169,9 525,1 716,5 501,2 318,2 333,6 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 615,5 458,6 1 204,1 414,8 307,9
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 144,7 69,1 135,9 63,2 75,1 780,0 1 206,6 525,0 289,3 491,9 784,9 471,7 282,8 222,0 140,9 283,2 331,9 372,9 164,4 196,6 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 403,1 254,4 602,3 183,1 167,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,7 0,0 1,0 8,0 0,0 61,0 66,6 9,6 10,2 58,2 247,9 302,4 88,5 541,4 223,2 320,3 94,9 157,3 42,8 29,0 241,9 384,6 128,3 153,8 137,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 212,4 204,2 601,8 231,7 140,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 501 857 549 575 1 133 1 553 2 073 1 231 1 539 1 015 1 165 1 286 1 638 1 483 805 1 070 903 1 483 942 1 458 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 962 999 1 575 1 023 3 106
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 6 6 1 4 1 291 315 293 290 213 501 541 635 476 454 445 545 443 474 361 542 535 480 434 453 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 657 665 523 518 535

Kontakt