KOSTRA nøkkeltall

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sula Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,1 3,0 3,5 4,5 4,0 4,0 4,1 3,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,9 1,2 1,5 1,4 1,4 1,4 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 284 1 930 2 112 3 057 2 382 2 514 2 630 1 971
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 588 918 883 1 427 1 116 1 167 1 217 805
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 175 702 1 162 1 728 1 459 1 353 1 460 1 379
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 233 291 275 328 277 295 303 268
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,2 1,9 2,8 2,8 2,3 2,7 2,8 2,2
Utlån per innbygger (antall) antall 2,2 2,1 2,2 2,0 1,9 2,1 2,1 1,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 14,3 17,9 14,1 19,5 10,7 13,6 13,1 20,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 11,4 17,2 15,2 13,7 16,2 15,8 17,1 16,4
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt