KOSTRA nøkkeltall

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sula Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 75 60 79 69 59 109 113 114 131 103 107 108 127 120 95 112 113 126 144 105 108 114 122 112 105 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 99 101 576 113 85
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,34 0,28 0,36 0,30 0,25 0,74 0,71 0,76 0,92 0,61 0,68 0,68 0,74 0,69 0,54 0,69 0,66 0,71 0,75 0,67 0,67 0,67 0,69 0,65 0,55 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,69 0,64 0,68 0,62 0,49
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,4 96,9 96,7 98,1 96,6 95,3 95,3 95,0 96,0 97,2 98,3 99,0 98,0 96,5 96,1 96,5 96,1 96,3 96,3 95,1 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 96,0 95,6 96,7 97,0 96,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 90 85 151 157 148 141 254 141 136 133 152 141 151 132 145 142 147 147 169 153 129 140 148 140 137 166 155 154 154 136 168 158 155 153 135 121 127 706 144 117
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 88 92 87 87 78 83 81 81 86 90 90 89 87 87 84 86 86 88 85 80 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 83 84 85 84 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 6 3 6 4 14 12 12 12 7 7 5 5 7 9 13 10 8 11 10 14 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 15 13 13 13 14
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 2 1 2 0 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 5 3 6 7 6 2 4 5 5 2 3 4 3 2 1 2 3 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 96 97 97 97 96 94 94 95 97 98 96 97 96 97 95 96 95 97 97 95 95 95 95 96 96 95 95 94 96 96 94 95 95 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 5 4 4 4 5 7 6 5 5 3 6 4 5 5 5 5 7 2 3 8 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4

Kontakt