KOSTRA nøkkeltall

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sula Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 22 084 23 441 25 664 26 961 27 990 27 239 28 651 31 110 32 407 30 455 20 270 21 228 22 741 23 545 27 359 21 604 22 976 24 892 29 357 33 044 26 382 27 575 29 372 28 535 28 160 24 341 25 456 27 245 28 774 29 132 23 751 24 800 26 539 28 026 29 310 26 524 28 165 30 390 32 475 33 003
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 277,7 291,8 307,6 309,3 323,4 302,8 318,1 322,8 339,3 312,2 242,5 252,0 260,9 257,6 291,1 256,5 264,2 274,1 317,1 388,5 331,8 321,9 331,9 307,0 299,5 292,1 299,9 306,0 313,3 315,3 280,5 287,9 293,3 299,9 302,2 332,9 346,4 349,1 358,9 362,2
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 30,6 31,7 32,7 32,7 33,3 31,3 30,3 30,1 32,5 33,8 29,1 29,2 29,7 30,0 31,2 28,4 28,0 28,6 32,9 32,6 34,1 34,0 34,8 32,4 32,3 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 34,3 34,7 35,3 35,8 35,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 79,5 78,0 77,9 78,6 77,1 75,7 75,7 75,4 78,2 78,9 77,0 77,2 76,6 77,0 79,3 78,1 78,6 77,7 77,7 77,4 75,7 77,9 78,0 79,1 78,6 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,1 77,6 77,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,50 0,51 0,56 0,51 0,53 0,48 0,48 0,49 0,48 0,50 0,51 0,52 0,53 0,56 0,56 0,50 0,50 0,51 0,54 0,60 0,56 0,54 0,56 0,55 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,56 0,56 0,57 0,59 0,55
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 45,0 45,6 41,4 44,9 42,9 33,9 34,0 32,9 32,0 32,1 31,7 31,3 30,1 27,8 27,9 33,2 33,0 31,8 32,7 32,0 34,5 33,9 32,8 31,4 27,4 32,9 32,4 31,6 30,3 29,0 32,5 32,0 31,2 30,0 28,8 35,0 35,6 35,2 34,0 33,1
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 43,8 46,2 44,3 43,6 48,0 45,6 47,1 31,1 47,8 51,5 49,6 49,9 34,6 52,2 50,1 51,6 52,0 36,4 49,9 47,7 44,5 44,9 29,6 50,2 50,0 46,5 47,0 47,5 47,9 48,5 46,3 46,8 47,4 47,8 48,4 42,8 44,6 44,3 45,7 49,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 1,7 1,7 2,4 4,1 4,4 16,3 12,5 12,3 12,5 10,2 12,7 11,1 10,7 10,6 9,7 13,9 9,4 9,3 9,9 12,2 16,1 11,5 11,1 10,0 10,8 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,7 13,1 12,3 12,0 11,7
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,3 89,1 91,2 81,5 94,1 86,2 84,8 85,6 88,8 91,2 84,5 90,9 92,2 91,3 91,8 80,9 86,1 86,6 89,5 88,9 87,7 89,2 89,7 91,0 91,6 84,2 86,6 87,8 89,3 90,2 90,0 91,6 90,8 91,3 92,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 6 625 5 006 6 523 4 255 5 585 3 203 3 470 3 835 3 916 4 160 3 520 3 636 3 890 3 986 4 242 3 653 3 892 4 200 4 187 3 942 3 254 3 369 3 613 4 024 4 168 3 295 3 439 3 710 3 842 4 029 3 251 3 381 3 642 3 794 4 277 3 041 3 186 3 571 3 778 3 963
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,1 2,1 2,4 1,6 1,3 1,0 1,3 0,4 0,1 0,0 2,5 2,4 2,2 4,5 0,9 6,0 5,9 5,4 5,5 5,3 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,94 0,80 0,80 0,59 0,54 0,35 0,44 0,43 0,46 .. 0,50 0,55 0,58 0,58 0,55 0,38 0,62 0,58 0,54 0,67 0,34 0,45 0,49 0,52 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,60 0,55 0,55 0,56 0,55 0,58 0,45 0,44 0,49 0,53 0,52
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,63 1,45 1,38 1,76 1,27 0,00 0,00 0,79 0,69 0,84 0,00 0,00 0,71 0,68 0,70 0,00 0,00 0,75 0,68 0,50 0,00 0,00 0,83 0,82 0,50 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,92 0,87 0,95 0,94 0,85
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,2 4,2 4,2 4,5 4,4 4,8 4,8 5,1 5,2 5,3 4,6 4,5 4,6 4,9 5,2 4,6 4,6 4,9 4,9 5,5 4,5 4,3 4,7 4,7 5,3 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,3 4,4 4,6 4,8 5,2
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,7 8,5 8,5 9,6 9,5 10,6 11,0 11,5 11,3 .. 9,3 9,8 9,8 10,1 11,2 10,2 10,3 10,6 11,3 14,7 10,5 10,4 10,6 10,8 10,4 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 11,3 11,8 11,7 11,9 12,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 6,9 6,8 7,2 7,2 7,8 9,1 9,4 9,8 10,9 .. 8,5 8,6 8,6 8,4 9,0 8,2 8,7 8,7 10,4 10,5 9,2 9,5 9,7 9,1 9,0 9,2 9,5 9,6 9,7 9,6 9,1 9,4 9,5 9,5 9,5 8,7 8,7 9,0 9,3 9,4
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 34,5 38,6 47,8 54,6 46,2 30,4 34,4 37,3 49,1 50,8 36,9 41,2 45,1 46,1 47,6 40,2 44,2 49,1 48,3 57,3 40,7 42,1 49,6 48,9 48,3 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 34,8 38,5 41,0 43,0 48,5
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 101,7 95,2 98,2 100,0 94,1 93,2 90,5 91,1 93,1 .. 92,9 93,7 85,1 90,0 78,9 94,3 90,3 89,4 93,8 83,1 92,1 92,7 93,5 93,2 75,9 91,8 90,6 90,6 93,4 77,0 87,7 88,6 88,4 90,0 74,1 96,7 91,7 93,3 96,1 92,7

Kontakt