KOSTRA nøkkeltall

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sula Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 47,5 37,1 67,4 32,4 40,6 48,7 59,2 54,1 55,0 53,1 45,6 50,2 46,0 41,8 39,1 47,2 43,4 46,1 44,4 59,2 49,3 51,8 42,7 50,1 33,5 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 38,9 42,9 40,2 37,1 36,0
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 92,2 92,4 133,0 128,6 128,7 129,6 138,6 133,6 148,1 146,3 122,3 130,6 132,8 136,8 138,2 127,0 135,0 136,6 132,5 164,8 137,7 132,7 134,1 146,8 119,8 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 135,6 135,6 138,6 136,7 142,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,2 1,6 2,2 2,2 1,9 4,4 4,0 4,2 4,0 3,0 3,5 3,4 3,4 3,7 3,6 3,7 3,9 3,5 3,6 4,2 5,7 5,4 4,9 3,3 5,7 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,8 4,7 5,2 4,9 4,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 8,9 9,2 7,6 6,7 6,9 10,1 10,3 10,3 9,7 8,4 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,7 7,8 7,9 8,2 9,1 8,3 8,5 8,3 7,7 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 8,6 8,9 8,8 9,2 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 58,8 64,1 64,7 63,3 61,2 71,0 68,3 70,7 70,2 68,0 70,4 70,7 72,2 74,6 71,1 71,4 73,6 73,3 72,4 66,8 67,8 69,2 73,5 73,6 71,0 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 69,4 72,2 71,0 75,3 70,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 68,0 65,0 68,3 64,0 66,1 68,0 63,5 68,6 68,4 64,8 66,2 66,9 67,7 66,8 66,5 71,1 69,9 70,4 65,6 62,5 65,3 67,1 68,0 68,7 66,3 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 69,7 68,9 68,2 67,9
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 18,0 17,7 17,2 17,3 17,4 15,0 14,3 14,2 14,3 15,3 17,1 17,4 17,2 16,6 16,0 17,2 17,1 17,2 15,8 14,2 15,5 15,2 15,0 15,8 16,5 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 16,0 15,6 15,6 15,1 15,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,4 42,5 42,2 42,8 42,6 40,7 41,0 41,5 41,2 42,2 41,1 40,9 41,6 41,7 42,2 41,0 41,5 41,8 41,4 41,7 40,7 40,8 41,0 41,4 42,5 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,1 41,3 41,8 41,9 43,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 25,2 24,7 25,1 25,4 24,4 24,8 25,2 24,8 24,6 23,5 26,3 25,7 25,7 25,9 24,6 25,9 25,6 25,3 23,5 22,2 24,6 23,8 23,8 24,6 22,4 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 23,7 23,4 22,9 22,8 22,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 95 898,9 98 675,0 102 928,5 104 923,5 103 656,5 117 628,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 123 785,3 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 114 752,0 101 301,4 104 229,0 108 006,5 120 807,0 123 726,8 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 362,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 116 610,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 219,2 107 471,0 112 183,8 116 706,4 123 130,5 123 130,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt