KOSTRA nøkkeltall

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sula Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 857 821 875 974 899 1 153 1 213 1 382 1 267 1 305 859 922 987 1 004 1 245 959 1 013 1 082 1 290 1 562 1 026 1 096 1 149 1 162 1 441 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 1 308 1 335 1 440 1 519 1 533
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 735 697 747 839 747 953 1 037 1 069 982 1 022 667 723 772 790 1 009 798 858 837 995 1 226 856 920 925 964 1 154 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 1 080 1 098 1 180 1 252 1 287
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 122 124 129 135 151 200 176 313 285 282 192 199 215 214 236 161 154 245 296 336 171 176 225 198 287 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 227 237 260 267 246
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 697 683 724 830 757 892 928 1 045 971 914 563 616 674 702 849 712 739 785 978 1 118 718 775 824 859 872 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 943 957 1 023 1 076 1 074
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -13 -13 -11 -5 10 -14 -44 59 30 51 29 34 43 34 50 8 -5 71 88 93 -13 -9 23 9 50 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 21 16 35 28 27
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 710 697 735 835 747 905 972 986 940 863 534 582 631 668 799 703 744 714 890 1 024 731 784 801 850 822 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 922 941 987 1 048 1 048
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,09 0,09 0,09 0,09 2,85 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 0,73 0,73 0,75 0,77 1,44
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,09 0,09 0,09 0,09 2,64 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46 0,48 0,51 1,18
Antall bygningsbranner (antall) antall 5 0 2 5 1 49 44 67 40 156 202 228 219 182 317 146 164 182 126 120 113 112 105 121 259 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 126 132 136 128 115
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 23 2 26 7 7 150 151 126 137 334 622 490 577 452 804 653 562 521 365 313 430 360 366 385 525 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 675 449 529 469 365

Kontakt