KOSTRA nøkkeltall

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sula Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 190 200 201 202 203 1 491 1 508 1 378 1 276 5 404 6 300 6 192 6 267 5 810 9 738 5 403 5 406 5 290 4 283 4 250 4 220 4 190 4 184 4 271 8 519 96 397 98 092 97 142 96 435 94 717 109 006 110 994 110 171 109 495 107 926 5 895 6 130 6 126 5 908 5 865
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 22 22 22 22 21 21 21 25 20 16 16 16 15 17 18 18 17 21 27 22 22 22 20 18 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 22 23 23 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 85 88 91 90 89 69 69 67 55 68 57 57 56 59 62 52 51 55 59 53 64 66 68 66 53 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 53 54 60 60 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 7 008 8 277 1 176 1 183 667 1 363 1 222 2 510 1 583 1 197 1 607 1 534 1 421 2 260 1 395 1 898 1 108 875 1 011 1 971 1 625 1 816 1 988 1 368 1 390 1 527 1 426 1 526 1 621 1 414 1 648 1 473 1 509 1 495 1 339 1 754 1 525 2 036 2 504 1 687
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 5 423 7 229 6 407 4 821 8 064 7 886 9 171 9 163 7 293 11 814 6 001 6 443 6 271 7 600 10 650 10 090 10 203 9 553 11 828 5 230 10 447 10 013 10 503 9 699 9 428 9 138 9 216 9 560 9 579 9 947 9 673 9 865 10 293 10 413 10 624 9 319 11 400 10 429 10 862 9 988
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 28 10 24 22 14 28 25 24 14 24 30 30 31 32 23 21 25 28 25 20 17 16 21 25 28 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 34 28 29 17 19
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 2 2 0 14 5 11 4 62 135 127 113 119 143 124 154 114 86 63 39 37 25 26 306 2 638 2 449 2 661 2 606 2 605 3 477 3 323 3 473 3 574 3 629 59 42 48 55 46
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,4 0,5 : 0,6 .. 0,8 1,1 1,0 1,7 .. 0,9 1,0 1,0 1,6 .. 1,5 1,7 1,7 3,6 .. 1,2 1,4 1,4 1,9 .. 1,3 1,4 1,4 1,4 .. 1,2 1,3 1,3 1,3 .. 1,1 1,1 1,1 1,3 ..
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 10,0 9,3 7,1 6,9 .. 14,9 11,9 10,3 15,3 .. 14,7 12,1 10,4 12,6 .. 18,8 15,5 13,8 23,3 .. 17,6 14,5 12,9 15,6 .. 18,9 16,2 14,6 13,4 .. 20,0 17,3 15,7 14,5 .. 15,2 12,8 11,4 10,4 ..

Kontakt