KOSTRA nøkkeltall

Stryn - 1449 (Sogn og Fjordane)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stryn Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 0 6 5 3 96 85 89 86 80 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 59 72 75 63 62 59 72 75 63 62 59 72 75 63 62
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 29 23 24 35 32 25 19 18 25 31 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 17 11 9 29 27 17 11 9 29 27 17 11 9 29 27
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 233 250 289 248 209 4 990 4 253 4 540 3 817 3 158 12 587 11 029 10 614 10 284 10 444 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 2 724 2 592 2 668 2 555 1 895 2 724 2 592 2 668 2 555 1 895 2 724 2 592 2 668 2 555 1 895
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 146 144 92 113 .. 2 544 2 392 1 584 1 433 .. 5 633 5 748 4 466 4 178 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 1 533 1 374 990 691 .. 1 533 1 374 990 691 .. 1 533 1 374 990 691
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 16 25 29 .. 15 14 38 21 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 18 16 .. 15 15 18 16 .. 15 15 18 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 35 31 21 45 .. 36 34 45 35 .. 35 29 35 35 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 31 28 28 23 .. 31 28 28 23 .. 31 28 28 23
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 10 12 14 8 12 18 28 20 22 19 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 21 19 15 16 14 21 19 15 16 14 21 19 15 16 14
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 1 .. 0 .. 7 62 41 15 .. 80 80 95 67 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 12 17 19 19 .. 12 17 19 19 .. 12 17 19 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 2 2 1 2 68 80 83 109 14 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 39 75 68 60 36 39 75 68 60 36 39 75 68 60 36
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 67 100 100 .. .. 73 97 96 97 .. 96 98 97 95 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 97 94 99 98 .. 97 94 99 98 .. 97 94 99 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 49 49 48 50 .. 49 50 49 49 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 45 49 44 .. 50 45 49 44 .. 50 45 49 44
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. 45 .. 83 93 73 76 71 85 86 95 85 85 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 77 48 67 66 72 77 48 67 66 72 77 48 67 66 72
Netto endring i antall boliger (antall) antall 77 33 .. .. .. 1 205 1 034 0 .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 491 738 0 .. .. 491 738 0 .. .. 491 738 0 .. ..

Kontakt