4407_1449
4407_1449
kostra
2019-10-19T19:49:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Stryn, faktaark Plan, byggesak og miljø Stryn

KOSTRA nøkkeltall

Stryn - 1449 (Sogn og Fjordane)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stryn Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 0 6 5 96 85 89 86 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 59 72 75 63
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 29 23 24 35 24 19 19 26 24 19 19 26 17 11 9 29
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 233 250 289 248 4 990 4 253 4 540 3 817 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 2 724 2 592 2 668 2 555
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 146 144 92 .. 2 544 2 392 1 584 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 1 533 1 374 990
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 16 25 .. 15 14 38 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 35 31 21 .. 36 34 45 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 31 28 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 10 12 14 8 18 28 20 22 18 18 18 18 18 17 18 18 21 19 15 16
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 1 .. .. 7 62 41 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 12 17 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 2 2 1 68 80 83 109 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 39 75 68 60
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 67 100 100 .. 73 97 96 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 97 94 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 49 49 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 50 45 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. 45 83 93 73 76 84 86 86 81 84 86 86 81 77 48 67 66
Netto endring i antall boliger (antall) antall 77 33 .. .. 1 205 1 034 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 491 738 0 ..

Kontakt