KOSTRA nøkkeltall

Strand - 1130 (Rogaland)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Strand Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 662 2 822 3 104 4 113 4 113 2 412 2 449 2 511 2 589 2 589 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 2 505 2 525 2 583 2 641 2 641 2 505 2 525 2 583 2 641 2 641
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 24,4 25,9 25,8 25,8 33,6 36,3 39,0 39,0 39,6 40,2 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 41,9 41,7 42,8 43,2 45,2 41,9 41,7 42,8 43,2 45,2
Selvkostgrad (prosent) prosent 96 100 100 100 100 0 0 0 0 99 98 100 99 99 96 98 100 99 99 96 0 0 0 0 101 0 0 0 0 101
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 472,9 465,3 461,4 445,0 462,9 453,8 448,5 440,9 436,4 444,5 438,8 433,0 426,0 420,6 427,0 428,4 418,6 412,5 404,9 412,8 428,4 418,6 412,5 404,9 412,8

Kontakt