KOSTRA nøkkeltall

Stord - 1221 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stord Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 7 6 3 1 3 164 161 130 144 156 164 161 130 144 156 169 115 141 111 70 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 142 138 155 130 115 142 138 155 130 115 142 138 155 130 115
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 22 16 18 31 26 22 16 18 31 26 17 15 23 23 28 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 19 20 17 40 38 19 20 17 40 38 19 20 17 40 38
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 259 285 247 204 176 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 6 671 5 846 5 395 4 685 2 834 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 9 367 8 120 6 959 6 596 5 761 9 367 8 120 6 959 6 596 5 761 9 367 8 120 6 959 6 596 5 761
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 134 147 97 89 .. 3 743 3 518 2 391 2 590 .. 3 743 3 518 2 391 2 590 .. 3 092 2 665 2 174 1 069 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 3 618 3 137 3 871 3 123 .. 3 618 3 137 3 871 3 123 .. 3 618 3 137 3 871 3 123
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 31 44 18 .. 22 21 18 21 .. 22 21 18 21 .. 18 15 19 20 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 23 21 .. 15 15 23 21 .. 15 15 23 21
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 32 49 42 28 .. 41 44 37 42 .. 41 44 37 42 .. 32 35 34 40 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 38 37 52 35 .. 38 37 52 35 .. 38 37 52 35
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 15 42 33 27 38 19 16 17 16 18 19 16 17 16 18 19 25 18 18 18 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 23 16 19 21 12 23 16 19 21 12 23 16 19 21 12
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 5 4 .. 10 .. 53 38 69 66 .. 53 38 69 66 .. 64 96 42 6 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 461 342 603 207 .. 461 342 603 207 .. 461 342 603 207
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 4 3 .. .. 4 29 48 23 40 47 29 48 23 40 47 70 118 184 143 12 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 185 195 221 197 126 185 195 221 197 126 185 195 221 197 126
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 75 .. 50 .. 95 98 95 94 .. 95 98 95 94 .. 94 92 99 90 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 83 94 95 93 .. 83 94 95 93 .. 83 94 95 93
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. .. 47 48 49 47 .. 47 48 49 47 .. 48 39 49 49 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 50 50 46 .. 48 50 50 46 .. 48 50 50 46
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 100 100 98 99 96 92 95 98 99 96 92 95 90 93 94 96 86 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 88 90 87 81 83 88 90 87 81 83 88 90 87 81 83
Netto endring i antall boliger (antall) antall 62 80 .. .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 338 1 942 0 .. .. 3 338 1 942 0 .. .. 3 338 1 942 0 .. ..

Kontakt