KOSTRA nøkkeltall

Stord - 1221 (Hordaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stord Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,1 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 4,0 3,9 4,0 4,1 3,8 4,0 3,9 4,0 4,1 3,8 4,0 3,9 4,0 4,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 11 526 12 484 12 612 13 371 15 516 233 766 247 120 269 285 289 962 313 752 233 766 247 120 269 285 289 962 313 752 232 301 249 857 265 933 269 627 216 557 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 467 244 517 730 512 435 564 610 651 022 467 244 517 730 512 435 564 610 651 022 467 244 517 730 512 435 564 610 651 022
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 476 1 517 1 634 1 668 1 732 1 463 1 500 1 649 1 730 1 921 1 463 1 500 1 649 1 730 1 921 1 763 1 867 1 952 2 142 2 315 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 1 986 2 152 2 166 2 335 2 519 1 986 2 152 2 166 2 335 2 519 1 986 2 152 2 166 2 335 2 519
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 717 876 406 444 920 341 549 620 1 012 1 645 341 549 620 1 012 1 645 1 427 1 209 1 660 1 141 1 121 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 668 818 978 926 1 179 668 818 978 926 1 179 668 818 978 926 1 179
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,9 1,9 1,8 1,6 1,8 3,6 3,3 3,6 3,7 3,2 3,6 3,3 3,6 3,7 3,2 4,3 4,3 4,2 4,4 5,5 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 4,3 4,4 4,3 4,1 4,2 4,3 4,4 4,3 4,1 4,2 4,3 4,4 4,3 4,1 4,2
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 36,1 31,0 27,1 26,4 22,8 32,9 35,9 28,0 26,7 23,8 32,9 35,9 28,0 26,7 23,8 32,0 33,7 29,0 29,5 26,6 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 39,3 39,0 34,5 33,4 30,4 39,3 39,0 34,5 33,4 30,4 39,3 39,0 34,5 33,4 30,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 20,6 20,8 20,5 21,8 30,7 13,6 13,5 13,8 14,0 18,9 13,6 13,5 13,8 14,0 18,9 15,1 14,9 14,7 14,8 19,0 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 12,9 12,7 12,1 12,2 17,6 12,9 12,7 12,1 12,2 17,6 12,9 12,7 12,1 12,2 17,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 0,8 0,9 0,9 1,0
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 3 786 4 127 4 182 4 602 4 615 99 457 106 816 107 460 113 944 114 556 99 457 106 816 107 460 113 944 114 556 81 258 83 037 86 431 90 039 72 456 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 141 280 149 439 151 919 160 409 163 779 141 280 149 439 151 919 160 409 163 779 141 280 149 439 151 919 160 409 163 779
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt