KOSTRA nøkkeltall

Stord - 1221 (Hordaland)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stord Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 104 118 114 125 131 99 107 108 127 124 99 107 108 127 124 106 112 113 126 144 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 104 109 118 141 140 104 109 118 141 140 104 109 118 141 140
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,64 0,60 0,59 0,62 0,68 0,69 0,68 0,68 0,74 0,69 0,69 0,68 0,68 0,74 0,69 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,57 0,56 0,59 0,65 0,66 0,57 0,56 0,59 0,65 0,66 0,57 0,56 0,59 0,65 0,66
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 99,7 99,9 99,8 98,3 96,8 95,9 95,3 95,3 95,0 96,0 95,9 95,3 95,3 95,0 96,0 98,1 98,3 99,0 98,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,7 96,1 95,6 95,4 95,8 95,7 96,1 95,6 95,4 95,8 95,7 96,1 95,6 95,4 95,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 147 153 159 170 171 146 152 141 151 123 146 152 141 151 123 143 142 147 147 169 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 131 166 175 153 128 131 166 175 153 128 131 166 175 153 128
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 98 96 85 83 81 81 86 85 83 81 81 86 91 90 89 87 87 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 90 92 92 90 88 90 92 92 90 88 90 92 92 90 88
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 12 12 12 12 7 12 12 12 12 7 4 5 5 7 9 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 7 6 6 7 9 7 6 6 7 9 7 6 6 7 9
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 2 4 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 4 5 5 2 2 4 5 5 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 98 96 95 94 94 95 97 95 94 94 95 97 97 96 97 96 97 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 95 96 96 95 95 95 96 96 95 95 95 96 96 95 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 3 8 5 7 6 5 5 5 7 6 5 5 5 6 4 5 5 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 6 6 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 4 6 6

Kontakt