KOSTRA nøkkeltall

Stord - 1221 (Hordaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stord Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,1 7,0 7,0 7,1 7,2 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,3 8,5 8,7 8,7 8,0 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,0 9,2 9,3 9,5 9,5 9,0 9,2 9,3 9,5 9,5 9,0 9,2 9,3 9,5 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 273 384 238 205 188 257 266 283 303 312 257 266 283 303 312 204 216 229 260 249 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 306 274 271 286 303 306 274 271 286 303 306 274 271 286 303
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,34 4,18 4,29 4,30 4,52 4,64 4,44 4,62 4,46 4,43 4,64 4,44 4,62 4,46 4,43 4,55 4,61 4,67 4,65 4,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 4,09 4,09 4,11 3,91 4,16 4,09 4,09 4,11 3,91 4,16 4,09 4,09 4,11 3,91 4,16
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 45 101 146 93 72 68 69 78 71 82 68 69 78 71 82 89 97 99 77 88 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 113 122 134 139 126 113 122 134 139 126 113 122 134 139 126
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 471 577 555 613 608 474 522 519 578 587 474 522 519 578 587 478 520 557 577 593 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 577 622 643 726 684 577 622 643 726 684 577 622 643 726 684
Herav utgifter til renhold (kr) kr 140 157 128 148 142 131 154 152 161 169 131 154 152 161 169 152 156 158 170 175 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 159 163 164 177 167 159 163 164 177 167 159 163 164 177 167
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 104 118 114 125 131 99 107 108 127 124 99 107 108 127 124 106 112 113 126 144 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 104 109 118 141 140 104 109 118 141 140 104 109 118 141 140
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt