KOSTRA nøkkeltall

Stord - 1221 (Hordaland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stord Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 872 913 956 972 935 811 859 922 987 989 811 859 922 987 989 887 959 1 013 1 082 1 266 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 019 1 046 1 106 1 148 1 169 1 019 1 046 1 106 1 148 1 169 1 019 1 046 1 106 1 148 1 169
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 690 740 758 759 778 629 667 723 772 774 629 667 723 772 774 724 798 858 837 968 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 833 859 914 942 967 833 859 914 942 967 833 859 914 942 967
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 182 173 199 213 157 182 192 199 215 215 182 192 199 215 215 163 161 154 245 298 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 186 187 192 206 201 186 187 192 206 201 186 187 192 206 201
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 630 677 714 732 672 553 563 616 674 702 553 563 616 674 702 659 712 739 785 973 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 799 808 830 856 894 799 808 830 856 894 799 808 830 856 894
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -25 -36 -21 -11 -74 27 29 34 43 36 27 29 34 43 36 23 8 -5 71 91 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 66 55 34 48 49 66 55 34 48 49 66 55 34 48 49
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 655 713 734 743 746 526 534 582 631 666 526 534 582 631 666 636 703 744 714 882 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 734 753 796 808 845 734 753 796 808 845 734 753 796 808 845
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,74 0,74 0,74 0,72 0,73 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,70 0,72 0,72 0,81 0,71 0,70 0,72 0,72 0,81 0,71 0,70 0,72 0,72 0,81
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,29 0,29 0,29 0,27 0,27 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,45 0,45 0,45 0,45 0,46 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,49 0,48 0,50 0,50 0,55 0,49 0,48 0,50 0,50 0,55 0,49 0,48 0,50 0,50 0,55
Antall bygningsbranner (antall) antall 9 10 8 4 10 215 202 228 219 179 215 202 228 219 179 148 146 164 182 123 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 325 230 227 260 265 325 230 227 260 265 325 230 227 260 265
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 86 48 50 33 45 1 058 622 490 577 452 1 058 622 490 577 452 941 653 562 521 365 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 2 028 1 431 1 176 1 348 822 2 028 1 431 1 176 1 348 822 2 028 1 431 1 176 1 348 822

Kontakt