KOSTRA nøkkeltall

Stord - 1221 (Hordaland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stord Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 235 235 232 230 241 6 026 6 300 6 192 6 267 5 810 6 026 6 300 6 192 6 267 5 810 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 9 633 9 823 9 891 9 739 9 740 9 633 9 823 9 891 9 739 9 740 9 633 9 823 9 891 9 739 9 740
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 13 12 12 12 13 15 16 16 16 15 15 16 16 16 15 18 18 18 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 63 63 63 65 66 57 57 57 56 59 57 57 57 56 59 51 52 51 55 59 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 45 46 47 48 48 45 46 47 48 48 45 46 47 48 48
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 743 708 263 986 3 067 1 290 1 607 1 534 1 421 2 260 1 290 1 607 1 534 1 421 2 260 1 426 1 898 1 108 875 972 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 548 608 441 667 780 548 608 441 667 780 548 608 441 667 780
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 10 815 10 471 13 776 16 167 11 720 6 538 6 001 6 443 6 271 7 600 6 538 6 001 6 443 6 271 7 600 10 001 10 090 10 203 9 553 11 835 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 3 658 3 756 2 694 2 872 3 265 3 658 3 756 2 694 2 872 3 265 3 658 3 756 2 694 2 872 3 265
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 12 0 17 30 14 31 30 30 31 32 31 30 30 31 32 25 21 25 28 25 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 35 31 32 29 26 35 31 32 29 26 35 31 32 29 26
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 6 187 135 127 113 182 187 135 127 113 182 140 124 154 114 86 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 373 308 316 325 320 373 308 316 325 320 373 308 316 325 320
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,5 2,7 2,3 2,8 3,3 1,1 0,9 1,0 1,0 1,6 1,1 0,9 1,0 1,0 1,6 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 15,9 17,2 14,9 13,2 11,6 15,0 14,7 12,1 10,4 12,6 15,0 14,7 12,1 10,4 12,6 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 17,9 18,0 16,9 16,0 14,9 17,9 18,0 16,9 16,0 14,9 17,9 18,0 16,9 16,0 14,9

Kontakt